Στοιχεία έκδοσης

Εκτύπωση

Deutsche Bahn AG

Article: Στοιχεία έκδοσης

TXT_Legal Section Greek

Η παρούσα αποτελεί σελίδα της Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin

AG Berlin-Charlottenburg HRB 50000

Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 811569869

Η Deutsche Bahn AG εκπροσωπείται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ Richard Lutz, Berthold Huber, Δρ Levin Holle, Evelyn Palla, Δρ Sigrid Nikutta, Michael Peterson, Δρ Daniela Gerd tom Markotten και Martin Seiler.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή προτάσεις σχετικά με την πύλη καριέρας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση karriere@deutschebahn.com ή ανά πάσα στιγμή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσής μας. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή αιτήσεων ή εγγράφων αίτησης.