Οι εργαζόμενοι προτείνουν εργαζόμενους

 • Οι εργαζόμενοι προτείνουν εργαζόμενους

  Πρότεινε τους/τις φίλους/φίλες σου

Ποσό μπόνους

Μόνιμες θέσεις εργασίας: 1.500€

Για την κάλυψη μόνιμων θέσεων για ακαδημαϊκούς, τεχνίτες, ειδικευμένους εργαζόμενους και εξειδικευμένο προσωπικό, καταβάλλεται μπόνους 1.500 ευρώ μεικτά.

Vertrag Icon

Προσωρινές θέσεις εργασίας: 500€

Για την κάλυψη προσωρινών θέσεων για ακαδημαϊκούς, τεχνίτες, ειδικευμένους εργαζόμενους και εξειδικευμένο προσωπικό, καταβάλλεται μπόνους 500 ευρώ μεικτά (ισχύει για προσλήψεις από 01.08.2018 έως 31.07.2023).

Kalender Icon

Ασκούμενοι και φοιτητές διπλής φοίτησης: 500€

Για την κάλυψη θέσεων κατάρτισης και σπουδών (επαγγελματική κατάρτιση και διπλή φοίτηση) καταβάλλεται μπόνους 500 ευρώ μεικτά.

Notebook Laptop Lernen Icon

Πώς μπορώ να συστήσω κάποιον;

Nummer 1 Icon

Διάδωσέ το

Ενημέρωσε τους φίλους σου για την DB ως ελκυστικό εργοδότη και τα οφέλη μιας θέσης εργασίας στην DB. Για περισσότερες πληροφορίες και την αγορά εργασίας, ανέτρεξε στην ιστοσελίδα db.jobs.

Nummer 2 Icon

Ηλεκτρονική αίτηση και καταχώριση δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αίτησης των φίλων σου, θα ζητηθούν τα στοιχεία σου ως το άτομο που κάνει τη σύσταση. Ενημέρωσε τους φίλους σου ότι πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα και το επώνυμό σου καθώς και η διεύθυνση email (επαγγελματική ή ιδιωτική).

Σημειώσεις
 • Για γραπτή αίτηση, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το έντυπο στις εσωτερικές σελίδες του φυλλαδίου. Το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να υπογραφεί από το προτεινόμενο άτομο και από το άτομο που έχει κάνει τη σύσταση και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση ταχυδρομικώς ή μέσω email. Και εδώ πραγματοποιείται πιστοποίηση ταυτότητας ως εργαζόμενος/-η της DB.
 • Για την πιστοποίηση ταυτότητας, χρειάζεσαι τον αριθμό προσωπικού και τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/-ης προσωπικού. Εάν έχεις ερωτήσεις, ο/η διευθυντής/-ριά σου μπορεί να σε βοηθήσει περαιτέρω. Επειδή οι υπεύθυνοι προσωπικού δίνουν εντολή για την καταβολή του μπόνους, οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές.
 • Λάβε υπόψη ότι η σύσταση πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση. Μεταγενέστερες συστάσεις δεν είναι δυνατές.
End of expander content
Nummer 3 Icon

Πιστοποίηση ταυτότητας ως εργαζόμενος/- η της DB

Μόλις οι φίλοι σου υποβάλουν επιτυχώς την αίτηση, θα λάβεις ένα email με έναν σύνδεσμο. Πιστοποίησε την ταυτότητά σου ως εργαζόμενος/-η της Deutsche Bahn εντός 2 εβδομάδων μέσω αυτού του συνδέσμου με τον αριθμό προσωπικού και τα στοιχεία του αρμόδιου HR-Business-Partner (επιχειρηματικού συνεργάτη HR). Εάν δεν γνωρίζεις τον αριθμό προσωπικού ή το όνομα του HR-Business-Partner (επιχειρηματικού συνεργάτη HR), επικοινώνησε με τον προϊστάμενό σου.

Nummer 4 Icon

Πάρε μπόνους

Εάν ο/η υποψήφιος/-α προσληφθεί με επιτυχία, το μπόνους θα καταβληθεί με τον μισθό σου περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη εργασίας του νέου εργαζόμενου και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του προγράμματος. Εάν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινώνησε με τον/την υπεύθυνο/-η ανθρώπινου δυναμικού.

Όροι προγράμματος

Standort Pin Icon Πού εφαρμόζεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται γεωγραφικά σε όλες τις εταιρείες της DB στη Γερμανία εντός του ομίλου (100% συμμετοχή της DB). Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τις εταιρείες.

End of expander content
Hand hält Geld Icon Ποιοι δικαιούνται μπόνους;

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φοιτητές διπλής φοίτησης και οι ασκούμενοι μιας εταιρείας DB στη Γερμανία εντός του ομίλου, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, οι ασκούμενοι και οι φοιτητές διπλής φοίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας, κατάρτισης ή σπουδών έχει ήδη συναφθεί κατά τη στιγμή της σύστασης και η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία. Φυσικά, μπορείς να προτείνεις νέους εργαζόμενους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

End of expander content
Error Icon Ποιοι δεν δικαιούνται μπόνους;
 • Εργαζόμενοι της DB που εμπλέκονται στην πρόσληψη (π.χ. επιχειρηματικοί συνεργάτες HR, εργαζόμενοι υπάλληλοι της οργανωτικής μονάδας HM), καθώς και οι αντίστοιχοι ενδιαφερόμενοι στη συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής
 • Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται προσωρινά στην πρόσληψη ή στο μάρκετινγκ προσωπικού όσον αφορά τις αιτήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτό (κατά περίπτωση, προσωρινές λειτουργίες/καθήκοντα, όπως μέντορες φοιτητών, αντιπρόσωποι της DB, καθήκοντα στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού)
 • Ανώτερα διευθυντικά στελέχη και προϊστάμενοι που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αίτησης
 • Ειδικευόμενοι, ασκούμενοι νομικοί, ασκούμενοι, συγγραφείς διατριβών και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επαγγελματικής προετοιμασίας Chance plus
 • Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό εταιρειών του Ομίλου ή σε εταιρείες του Ομίλου για λογαριασμό εταιρειών εκτός του Ομίλου - Εργαζόμενοι χωρίς ενεργή σχέση εργασίας στη Γερμανία (π.χ.: ενεργή σχέση εργασίας σε αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου DB)
End of expander content

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα μπόνους;

Στο πλαίσιο του προγράμματος σύστασης εργαζομένων της DB "Mitarbeitende werben Mitarbeitende", καταβάλλεται μπόνους για την προσωπική σύσταση νέων εξωτερικών συναδέλφων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της πύλης καριέρας της DB, ο/η υποψήφιος/-α καταχωρίζει το επώνυμο, το όνομα και τη διεύθυνση email του επιλέξιμου, προτεινόμενου εργαζόμενου της DB στο αντίστοιχο ερώτημα και ολοκληρώνει πλήρως τη διαδικασία αίτησης.
 • Εναλλακτικά, η σύσταση μπορεί να γίνει μέσω ενός πλήρως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου φυλλαδίου, το οποίο υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/-α το αργότερο ταυτόχρονα με τα έγγραφα της αίτησης.
 • Τα άτομα που κάνουν τη σύσταση πιστοποιούν επιτυχώς την ταυτότητά τους ως εργαζόμενοι της DB μέσω του συνδέσμου που περιέχεται στο email εντός 14 ημερών από τη λήψη του μηνύματος επαλήθευσης. Είναι δυνατή η παράταση για άλλες 14 ημέρες.
 • Η πρόσληψη αφορά μια μόνιμη θέση ή μια θέση σπουδών ή κατάρτισης (επαγγελματική κατάρτιση) σε μια επιχείρηση της DB στο πεδίο εφαρμογής
 • Το ποσό του μπόνους εξαρτάται από το είδος της απασχόλησης (μόνιμη/προσωρινή). Μπόνους καταβάλλεται μετά την επιτυχή πρόσληψη σε θέση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, ακόμη και αν ο/η υποψήφιος/-α έχει υποβάλει αίτηση με δική του/της πρωτοβουλία. Εάν μια (μη ζητηθείσα) αίτηση είναι αρχικά για μόνιμη θέση, θα καταβληθεί επίσης μπόνους.
 • Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι δεν έχουν απασχοληθεί τα τελευταία δύο χρόνια από εταιρεία στην οποία η DB συμμετέχει (π.χ. ως εξωτερικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι φοιτητές, ασκούμενοι, ασκούμενοι δικηγόροι, ασκούμενοι, συγγραφείς διατριβών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) ή έχουν παράσχει υπηρεσίες σε εταιρείες της DB για λογαριασμό εταιρειών εκτός του ομίλου (π.χ. έκτακτοι εργαζόμενοι, σύμβουλοι κ.λπ.).
 • Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι προσλαμβάνονται και ξεκινούν την εργασία ή την εκπαίδευσή τους.
 • Στην περίπτωση μόνιμης απασχόλησης, της οποίας προηγείται λειτουργική κατάρτιση (π.χ. για μηχανοδηγούς ή ελεγκτές κυκλοφορίας), το μπόνους για μόνιμη θέση καταβάλλεται με την έναρξη της λειτουργικής κατάρτισης, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις.
 • Κατά τη στιγμή της πληρωμής, το άτομο που κάνει τη σύσταση εξακολουθεί να απασχολείται ή να είναι αποσπασμένος σε εταιρεία της DB στη Γερμανία (100% συμμετοχή) ή βρίσκεται σε σχέση κατάρτισης. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι μελλοντικοί εργαζόμενοι, ασκούμενοι και φοιτητές διπλής φοίτησης πρέπει να έχουν ξεκινήσει την εργασία, την κατάρτιση ή τις σπουδές τους και να εξακολουθούν να ανήκουν στην εταιρεία DB κατά τη στιγμή της πληρωμής.

Εξαίρεση: Ειδική ενέργεια για προσλήψεις σε προσωρινές θέσεις από 01.08.2018 έως 31.07.2023

Θα καταβάλλεται μπόνους για τις επιτυχείς συστάσεις κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας από 01.08.2018 έως 31.07.2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος εργαζόμενος προσλαμβάνεται για προσωρινή θέση (η σχέση εργασίας ξεκινάει κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας) και η σχέση εργασίας συνάπτεται για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την έναρξη (οι παρατάσεις δεν είναι σχετικές).

Το πρόγραμμα του Ομίλου "Mitarbeitende werben Mitarbeitende" είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που εκτελείται από τον όμιλο DB από την πλευρά του εργοδότη. Ο όμιλος DB διατηρεί την επιφύλαξη για μελλοντική αλλαγή του προγράμματος. Εφόσον πραγματοποιηθεί μια πληρωμή στο πλαίσιο του προγράμματος, αυτή δεν τεκμηριώνει αξίωση για μελλοντικές συστάσεις.

End of expander content
Μπορεί να προταθεί ήδη πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα;

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι/-ες, ασκούμενοι/-ες και φοιτητές/-τριες διπλής φοίτησης με συναφθείσα σύμβαση εργασίας, κατάρτισης ή σπουδών. Ωστόσο, το μπόνους καταβάλλεται το νωρίτερο από την έναρξη της εργασίας.

End of expander content
Μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν διαφορετικά άτομα που κάνουν τη σύσταση εάν υποβάλουν αίτηση πολλές φορές;

Μόνο ένα άτομο μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα ως άτομο που κάνει τη σύσταση. Ωστόσο, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να το αλλάξει κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Το μπόνους θα καταβληθεί στο άτομο που είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα κατά τη στιγμή της πρόσληψης του νέου εργαζομένου, με την επιφύλαξη όλων των όρων του προγράμματος.

End of expander content
Μπορεί ένας εργαζόμενος να συστήσει και κατά τη διάρκεια γονικής άδειας και εκπαιδευτικής άδειας και πότε λαμβάνει τότε το μπόνους;

Ναι, και σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο που κάνει τη σύσταση θα λάβει το μπόνους μόλις ο/η νέος/-α εργαζόμενος/-η, ασκούμενος/-η, φοιτητής/-τρια διπλής φοίτησης αναλάβει τη θέση του/της. Συνιστάται ο αιτών/η αιτούσα να παρέχει την ιδιωτική διεύθυνση email του ατόμου που κάνει τη σύσταση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να πιστοποιούνται ως εργαζόμενοι της DB ακόμη και χωρίς πρόσβαση στο επίσημο τερματικό.

End of expander content
Τι συμβαίνει με τα δεδομένα του ατόμου που κάνει τη σύσταση μετά την πρόσληψη των προτεινόμενων υποψηφίων;

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα μετά την έναρξη εργασίας του/της νέου/ας εργαζόμενου/-ης σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

End of expander content
Μπορούν οι εργαζόμενοι της DB Zeitarbeit να συστήσουν και σε άλλες εταιρείες της DB;

Ναι, οι εργαζόμενοι της DB Zeitarbeit ανήκουν στην ομάδα των ατόμων που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή.

End of expander content
Μπορούν έκτακτοι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες για την DB να λάβουν μπόνους;

Οι έκτακτοι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες για την DB δεν ανήκουν στην ομάδα των ατόμων που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή.

End of expander content
Το μπόνους αφορά μόνο μόνιμες θέσεις εργασίας;

Μπόνους για την επιτυχή σύσταση νέων, εξωτερικών εργαζομένων, ασκούμενων ή φοιτητών διπλής φοίτησης καταβάλλεται μόνο για μόνιμες θέσεις εργασίας. Το μπόνους καταβάλλεται μετά την επιτυχή πρόσληψη σε μια θέση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ακόμη και αν ο/η υποψήφιος/-α έχει υποβάλει μη ζητηθείσα αίτηση.

Εξαιρέσεις: Θα καταβάλλεται μπόνους για τις επιτυχείς συστάσεις κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας από 01.08.2018 έως 31.07.2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος εργαζόμενος προσλαμβάνεται για προσωρινή θέση (η σχέση εργασίας ξεκινάει κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας) και η σχέση εργασίας συνάπτεται για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την έναρξη (οι παρατάσεις δεν είναι σχετικές). Το μπόνους σε αυτήν την περίπτωση είναι 500€ μεικτά.

End of expander content
Σε ποιες εταιρείες DB εφαρμόζεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται γεωγραφικά σε όλες τις εταιρείες DB στη Γερμανία εντός του Ομίλου (100% συμμετοχή). Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τις εταιρείες.

End of expander content
Μπορεί επίσης να γίνει σύσταση για την DB Zeitarbeit;

Ναι, η προϋπόθεση για μια σύσταση που δικαιούται μπόνους είναι ότι ο/η νέος/-α εργαζόμενος/-η προσλαμβάνεται σε μόνιμη βάση ή σε προσωρινή βάση με διάρκεια σύμβασης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας έως τις 31.07.2023. Για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 έως 12 μηνών με την DB Zeitarbeit, εφαρμόζεται ένα εσωτερικό πρόγραμμα DB Zeitarbeit (ανεξάρτητα από το πρόγραμμα "Mitarbeitende werben Mitarbeitende"). Πληροφορίες σχετικά με αυτό στο DB Planet.

End of expander content
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μπόνους μειώνεται, π.χ. λόγω μερικής απασχόλησης;

Το μπόνους θα καταβάλλεται στο ακέραιο, εάν πληρούνται όλοι οι όροι του προγράμματος. Δεν υπάρχει μείωση.

End of expander content
Καταβάλλεται μπόνους για την πρόσληψη σε μόνιμη θέση με προηγούμενη λειτουργική κατάρτιση;

Ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων, ορισμένες θέσεις απαιτούν προκαταρκτική λειτουργική κατάρτιση πριν από την ανάληψη της μόνιμης θέσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις - εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις του προγράμματος - το μπόνους καταβάλλεται κατά την έναρξη της λειτουργικής κατάρτισης (π.χ. στην περίπτωση των ελεγκτών κυκλοφορίας ή των μηχανοδηγών), καθώς η πρόσληψη έγινε για μόνιμη θέση και υπάρχει εξαρχής μόνιμη σχέση εργασίας.

End of expander content

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα "Mitarbeitende werben Mitarbeitende";

Επικοινώνησε στη διεύθυνση MAWEMA@deutschebahn.com. Μπορείς επίσης να βρεις περισσότερες πληροφορίες στην πύλη προσωπικού ή στο DB Planet.

Eine Person sitzt vor einem Schreibtisch mit einem aufgestellten IPad. Daneben liegt ein Smartphone