Po ju kërkojmë per nje shkollë profesionale që zgjat 3,5 vjet në Deutsche Bahn si elektricist (m/f)

Ein Elektriker in Arbeitsbekleidung steht im Bahnbetriebswerk

Elektricist (m/f)

Deutsche Bahn AG

Article: Po ju kërkojmë per nje shkollë profesionale që zgjat 3,5 vjet në Deutsche Bahn si elektricist (m/f)


Çfarë do të mësoni në shkollë:

  • Familjarizimi me instalimin, monitorimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të ndryshme
  • Analiza dhe zgjidhja e problemeve
  • Njohuritë mbi matjen, testimin dhe procedurat diagnostikuese, si dhe dokumentacionin e tyre profesional

Çfarë do të mësoni ne punishte:

  • Të siguroni që trenat tanë të jenë gjithmonë gati për përdorim
  • Përgjegjësitë tuaja do të përfshijnë mirëmbajtjen dhe riparimin e komponentëve elektronikë në automjetet tona, si p.sh. shfaqjet e informacionit, dyert dhe sistemet e monitorimit

Çfarë presim nga ju:

  • Ju duhet dëftesë për përfundimin e shkollës së mesme të ulët ose diploma e maturës për lëndë të përgjithshme
  • Të jeni të suksesshëm/ta përfundoni shpejt shkollën
  • Të jeni të mirë në matematikë dhe fizikë
  • Ta konsideroni të mirëqenë aftësinë për të punuar në grup
  • Të jeni të gatshëm të mësoni gjermanisht deri në nivelin B2

Jeni të interesuar të punoni në Gjermani? 

Aplikimi për punë në Deutsche Bahn.Pyetje që bëhen shpesh:

Kraft Icon A ka ndonjë kufizim moshe?

Për të hyrë në Gjermani duhet të jeni të paktën 18 vjeç.

End of expander content
Haus Icon Ku do të banoj?

Do të merrni përkrahje nga ne. Ne ju sigurojmë ambientin e banimit

End of expander content
Bahnhof Zug Icon A do të marr pagë gjatë trajnimit?

Po. Gjatë trajnimit, do të merrni rrogë

End of expander content
Rezeption Check-In-Schalter Icon Në cilën gjuhë zhvillohet intervista?

Nëse flisni tashmë pak gjermanisht, ne do të përpiqemi ta kryejmë intervistën në gjermanisht. Nëse nuk keni fare njohuri për gjermanishten, ne do ta kryejmë intervistën në gjuhën tuaj amtare.

End of expander content
Rezeption Check-In-Schalter Icon Ku zhvillohen intervistat e punës?

Sigurisht, është e rëndësishme që palët të njihen me njëra-tjetrën gjatë procesit të aplikimit. Për këtë arsye, ne vizitojmë shtetet përkatëse si pjesë e procesit të rekrutimit.

End of expander content