Impresum

Legal

Deutsche Bahn AG

Article: Impresum

TXT_Legal Section Albanian

Kjo është një faqe e Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin

AG Berlin-Charlottenburg HRB 50000

Numri i identifikimit të taksës mbi vlerën e shtuar (Tvsh-së): DE 811569869

Deutsche Bahn AG përfaqësohet nga bordi: Dr. Richard Lutz, Berthold Huber, Dr. Levin Holle, Evelyn Palla, Dr. Sigrid Nikutta, Michael Peterson, Dr. Daniela Gerd tom Markotten dhe Martin Seiler.

Nëse keni pyetje dhe sugjerime për portalin e karrierës mund të na shkruani në çdo kohë në adresën tonë të E-mailit karriere@deutschebahn.com ose në rrjetet tona sociale. Mos e përdorni këtë adresë E-maili për dërgimin e aplikimeve ose të dokumenteve të aplikimit.