Zaposlenici preporučuju zaposlenike

 • Zaposlenici preporučuju zaposlenike

  Predlozi Prijatelje

Iznos premije

Zapošljavanja na neodređeno vrijeme: 1500 EUR​

Premija od 1500 EUR bruto isplaćuje se za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme za akademike/akademičarke, majstore/ice, kvalificirane radnike/ice i stručnjake/stručnjakinje.

Vertrag Icon

Zapošljavanja na određeno vrijeme: 500 EUR ​

Premija od 500 EUR bruto isplaćuje se za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme za akademike/akademičarke, majstore/ice, kvalificirane radnike/ice i stručnjake/stručnjakinje (vrijedi za zapošljavanja od 1.8.2018. do 31.7.2023.).

Kalender Icon

Pripravnici i studenti/pripravnici: 500 EUR

Premija od 500 EUR bruto isplaćuje se za popunjavanje mjesta za osposobljavanje i studiranje (strukovno osposobljavanje i studiranje uz strukovno osposobljavanje).

Notebook Laptop Lernen Icon

Kako mogu nekoga preporučiti?

Nummer 1 Icon

Proslijedite informacije

Pričajte svojim poznanicima o tvrtki DB kao atraktivnom poslodavcu i prednostima rada u tvrtki DB. Za više informacija i popis radnih mjesta uputite ih na db.jobs.

Nummer 2 Icon

Prijava za radno mjesto putem interneta i dostavljanje podataka

Tijekom prijave vaših poznanika za radno mjesto putem interneta zatražit će se vaši podaci kao preporučitelja/ice. Uputite svoje poznanike na to da moraju navesti vaše ime i prezime, kao i vašu adresu e-pošte (profesionalnu ili privatnu).

Napomene
 • Alternativno se za pismenu prijavu za radno mjesto može upotrijebiti obrazac na unutarnjim stranicama letka. Potpuno ispunjeni obrazac mora potpisati preporučeni kandidat/kinja i preporučitelj/ica te ga podnijeti zajedno s prijavom za radno mjesto poštom ili e-poštom. I u tom se slučaju nakon podnošenja provodi provjera autentičnosti kao zaposlenika/ice tvrtke DB.
 • Za provjeru autentičnosti potreban vam je broj osoblja i podaci odgovornog/e voditelja/ice za ljudske resurse. Ako imate bilo kakvih pitanja, vaš rukovoditelj vam može pomoći. Budući da su odgovorni voditelji za ljudske resurse zaduženi za dodjelu premije, ta je informacija obavezna.
 • Napominjemo da se preporuka mora priložiti prijavi za radno mjesto. Naknadne preporuke nisu moguće.
End of expander content
Nummer 3 Icon

Potvrda autentičnosti kao zaposlenik/ica tvrtke DB

Čim se vaši poznanici uspješno prijave za radno mjesto, primit ćete poruku e-pošte s poveznicom. Potvrdite svoju autentičnost kao zaposlenik/ica tvrtke Deutsche Bahn u roku od 2 tjedna s pomoću te poveznice tako što ćete navesti svoj broj zaposlenika i odgovornog/u HR poslovnog/u partnera/icu. Ako ne znate svoj broj zaposlenika ili ime HR poslovnog partnera, obratite se svom rukovoditelju.

Nummer 4 Icon

Primanje premije

Ako se kandidat/kinja uspješno zaposli, premija će vam biti isplaćena obračunom plaće otprilike mjesec dana nakon što novi/a zaposlenik/ica počne raditi i pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti programa. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovome, obratite se odgovornom/oj voditelju/ici za ljudske resurse.​

Uvjeti programa

Standort Pin Icon Gdje se program primjenjuje?

Program vrijedi u svim tvrtkama DB na području Njemačke unutar korporacijske grupe (100-postotno sudjelovanje tvrke DB). Preporuke se mogu dati u svim poslovnim područjima i tvrtkama.

End of expander content
Hand hält Geld Icon Tko ima pravo na premiju?

Svi zaposlenici, dodijeljeni službenici/ice, studenti/ice pripravnici/ice i pripravnici/ice tvrtke DB u Njemačkoj unutar korporacijske grupe, bez obzira na državljanstvo.

Nadalje, smiju sudjelovati budući zaposlenici/ice, pripravnici/ice i studenti/ice pripravnici/ice, pod uvjetom da je ugovor o radu, pripravništvu ili studiju već sklopljen u vrijeme preporuke i da će se djelatnost obavljati u Njemačkoj.

Naravno, možete preporučiti nove zaposlenike u svim poslovnim područjima.

End of expander content
Error Icon Tko nema pravo na premiju?
 • Zaposlenici tvrtke DB koji se bave zapošljavanjem osoblja (npr. HR poslovni/e partneri/ice, zaposlenici/ce organizacijske jedinice HM) kao i sudionici uključeni u dani postupak prijave za radno mjesto i postupak odabira
 • Zaposlenici koji su povremeno aktivni u zapošljavanju osoblja i kadrovskom marketingu, u pogledu prijava za radno mjesto ostvarenih u tom kontekstu (moguće privremene funkcije/zadaci, primjerice mentori/ce učenika, ambasadori/ce tvrtke DB, zadaci u okviru kampova za učenike) 
 • Viši rukovoditelji i linijski menadžeri koji su uključeni u dani postupak prijave za radno mjesto 
 • Stažisti/kinje, odvjetnički vježbenici/ice, volonteri/ke, osobe koje pišu završni rad i sudionici programa pripreme za zanimanje Chance plus 
 • Osobe koje pružaju usluge tvrtkama DB ili u tvrtkama DB u ime tvrtki izvan koncerna 
 • Zaposlenici bez aktivnog radnog odnosa u Njemačkoj (npr. aktivan radni odnos u stranoj tvrtki DB koncerna). 
End of expander content

Često postavljana pitanja

Koji su preduvjeti za premiju?

Premija se dodjeljuje u sklopu programa za preporuku zaposlenika tvrtke DB „Zaposlenici preporučuju zaposlenike” za osobnu preporuku novih vanjskih kolega/ica pod sljedećim uvjetima: 

 • Tijekom prijave za radno mjesto putem interneta preko portala za karijere kandidati/kinje unose prezime, ime i adresu e-pošte zaposlenika tvrtke DB koji imaju pravo sudjelovati i daju preporuku te dovršavaju postupak prijave za radno mjesto u cijelosti. 
 • Preporuka se alternativno može dati putem potpuno ispunjenog i potpisanog letka, koji kandidati/kinje podnose najkasnije u isto vrijeme kada i dokumente za prijavu za radno mjesto. 
 • Preporučitelji uspješno potvrđuju autentičnost kao zaposlenici tvrtke DB u roku od 14 dana od primitka e-pošte za potvrdu s pomoću poveznice koja se nalazi u poruci e-pošte. Moguće je produljenje za dodatnih 14 dana. 
 • Zapošljavanje se provodi za radno mjesto na neodređeno vrijeme odn. za mjesto studiranja ili osposobljavanja (strukovno osposobljavanje) u tvrtki DB na području valjanosti. 
 • Iznos premije ovisi o vrsti zapošljavanja (na neodređeno vrijeme / na određeno vrijeme). Premija će se odobriti nakon uspješnog zapošljavanja na radnom mjestu u skladu s uvjetima programa, čak i ako su se kandidati/kinje prijavili za radno mjesto samoinicijativno. Ako je (samoinicijativna) prijava za radno mjesto izvorno podnesena za radno mjesto na neodređeno vrijeme, premija će također biti isplaćena. 
 • Preporučeni kandidati/kinje nisu bili zaposleni/e u tvrtki u kojoj tvrtka DB ima udio u zadnje dvije godine (npr. vanjski zaposlenici, zaposlenici/ce preko studentskog ugovora, stažisti/kinje, odvjetnički vježbenik/ice, volonteri/ke, osobe koje pišu završni rad, vanjski/e suradnici/e itd.) ili su pružali usluge tvrtkama DB u ime tvrtki izvan koncerna (npr. privremeno zaposleni radnici/ce, savjetnici/ce itd.). 
 • Preporučeni se kandidati/kinje zapošljavaju i započinju radni odnos odnosno osposobljavanje. 
 • U slučaju zapošljavanja na neodređeno vrijeme uz prethodnu obuku (npr. za strojovođe/strojovotkinje ili osobe zadužene za signalizaciju), premija za radno mjesto na neodređeno vrijeme odobrava se na početku obuke ako su ispunjeni svi ostali preduvjeti. 
 • Preporučitelj/ica je u vrijeme isplate još uvijek zaposlen/a tvrtki DB u Njemačkoj (100-postotno sudjelovanje), dodijeljen/a tvrtki ili se nalazi u postupku osposobljavanja. Budući zaposlenici/ice, pripravnici/ice i studenti/ice pripravnici/ice koji daju preporuku stoga moraju imati započet radni odnos, osposobljavanje ili studij i još uvijek biti dio tvrtke DB u trenutku isplate.

Iznimka: Posebna ponuda za zapošljavanja na radna mjesta na određeno vrijeme od 01.08.2018. do 31.07.2023.

Premija za uspješne preporuke bit će odobrena u promotivnom razdoblju od 01.08.2018. do 31.07.2023. pod uvjetom da se novi/e zaposlenici/ce zapošljavaju na radno mjesto na određeno vrijeme (početak radnog odnosa je tijekom promotivnog razdoblja) i da je radni odnos sklopljen od početka na razdoblje od najmanje 12 mjeseci (produljenja nisu relevantna).

Program koncerna „Zaposlenici preporučuju zaposlenike” dobrovoljni je program DB koncerna. DB koncern pridržava pravo na buduće izmjene programa. Ako se neka isplata izvrši u okviru programa, to ne predstavlja temelj ni za kakvo ostvarenje prava za kasnije preporuke.

End of expander content
Može li se preporuka dati prije prvog radnog dana?

U programu mogu sudjelovati zaposlenici, pripravnici i studenti/pripravnici sa sklopljenim ugovorom o radu, osposobljavanju ili studiranju. Međutim, premija se plaća najranije od početka radnog odnosa.

End of expander content
Može li zaposlenik dati preporuku tijekom roditeljskog dopusta i neplaćenog odmora te kada će mu biti isplaćena premija?

Da, čak i u ovom slučaju preporučitelj/ica će dobiti premiju čim novi zaposlenik/ica / pripravnik/ica / student/ica/pripravnik/ica započne s radom. U ovom se slučaju preporučuje da podnositelj/ica prijave za radno mjesto navede privatnu adresu e-pošte preporučitelja/ice. Na taj način dotična osoba može potvrditi autentičnost kao zaposlenik/ica tvrtke DB čak i bez pristupa službenom krajnjem uređaju.

End of expander content
Što se događa s podacima preporučitelja/ice nakon zapošljavanja preporučenih kandidata/kinja?

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka, sustav automatski briše dostavljene podatke u sustavu nakon što novi zaposlenik/ica započne s radnim odnosom.

End of expander content
Mogu li zaposlenici privremenog zapošljavanja tvrtke DB dati preporuku i za druge tvrtke DB?

Da, zaposlenici privremenog zapošljavanja tvrtke DB pripadaju skupini osoba koje imaju pravo sudjelovati.

End of expander content
Mogu li vanjske stranke koje pružaju usluge tvrtki DB primiti premiju?

Vanjske stranke koje pružaju usluge tvrtki DB ne pripadaju skupini osoba koje imaju pravo sudjelovati.

End of expander content
Dodjeljuju li se premije samo za radna mjesta na naodređeno vrijeme?

Premija za uspješnu preporuku novog vanjskog zaposlenika/ice ili pripravnika/ice ili studenta/ice/pripravnika/ice dodjeljuje se načelno samo za zapošljavanja na stalna radna mjesta. Premija će se odobriti nakon uspješnog zapošljavanja na radno mjesto u skladu s uvjetima programa, čak i ako se kandidat/kinja prijavio/la za radno mjesto samoincijativno.

Iznimke:

Premija za uspješne preporuke bit će odobrena u promotivnom razdoblju od 01.08.2018. do 31.07.2023. pod uvjetom da se novi/e zaposlenici/ce zapošljavaju na radno mjesto na određeno vrijeme (početak radnog odnosa je tijekom promotivnog razdoblja) i da je radni odnos sklopljen od početka na razdoblje od najmanje 12 mjeseci (produljenja nisu relevantna). Premija u ovom slučaju iznosi 500 EUR bruto.

End of expander content
Na koje se tvrtke DB program odnosi?

Program vrijedi u svim tvrtkama DB na području Njemačke unutar korporacijske grupe (100-postotno sudjelovanje). Preporuke se mogu dati u svim poslovnim područjima i tvrtkama.

End of expander content
Može li se dati preporuka i za privremeno zapošljavanje tvrtke DB?

Da, preduvjet za preporuku koja ostvaruje pravo na premiju je da se novi zaposlenik/ca zaposli na neodređeno vrijeme ili za vrijeme promotivnog razdoblja do 31.07.2023. na određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci. Za ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 do 12 mjeseci u slučaju privremenog zapošljavanja tvrtke DB vrijedi interni program privremenog zapošljavanja tvrtke DB (neovisno o programu „Zaposlenici preporučuju zaposlenike”). Više informacija o tome možete pronaći na društvenom intranetu DB Planet.

End of expander content
Postoje li slučajevi u kojima se premija smanjuje, npr. zbog rada s nepunim radnim vremenom?

Premija se odobrava u potpunosti uz pridržavanje svih uvjeta programa. Neće doći do smanjenja.

End of expander content
Dodjeljuje li se premija za zapošljavanje na radno mjesto na neodređeno vrijeme s prethodnom obukom?

Ovisno o kvalifikacijama kandidata, za neka radna mjesta potrebna je prethodna obuka prije početka zaposlenja na radno mjesto na neodređeno vrijeme. U tim slučajevima i ako su ispunjeni svi ostali uvjeti programa, premija se odobrava na početku obuke (npr. za osobe zadužene za signalizaciju ili strojovođe/strojovotkinje) jer je uslijedilo zapošljavanje za radno mjesto na neodređeno vrijeme i od samog početka postoji radni odnos na neodređeno vrijeme.

End of expander content

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja o programu „Zaposlenici preporučuju zaposlenike”?

Slobodno nam se obratite na adresu e-pošte MAWEMA@deutschebahn.com. Više informacija možete pronaći i na portalu za osoblje ili na društvenom intranetu DB Planet.

Eine Person sitzt vor einem Schreibtisch mit einem aufgestellten IPad. Daneben liegt ein Smartphone