Izjava o zaštiti podataka

Deklaracija o zaštiti podataka za Njemačku

DB AG (važeće samo za prijave za posao u Njemačkoj.)

Artikel: Izjava o zaštiti podataka

Zaštita podataka podnositelja prijave i novih radnika

Zahvaljujemo što ste pojsetili našu web stranicu. Raduje nas što ste zainteresirani za kompaniju Deutsche Bahn (AG)* kao Vašeg potencijalnog poslodavca. Veoma nam je važna zaštita ličnih podataka podnositelja prijave**, naših radnika kao i svih trećih strana s kojima sarađujemo.

Tokom obrade ličnih podataka, Deutsche Bahn poštuje sve zakonske regulative o zaštiti i bezbjednosti ličnih podataka u određenim državama, kao i sve naše domaće zakonske odredbe koje se odnose na tu oblast.

Ova Izjava o zaštiti podataka sadrži informacije o proceduri koju Deutsche Bahn sprovodi nad ličnim podacima, prikupljenim s internet stranica koje nude zaposlenje u Deutsche Bahn-u ili nad ličnim podacima koje dostavljate u Deutsche Bahn prilikom prijavljivanja za posao; također, ova Izjava pruža uvid u detalje postupka obrade ličnih podataka tokom prijavljivanja.

Kako bi bila što preciznija, ova Izjava o zaštiti podataka se dijeli na tri dijela: Dio A - sadrži opće informacije o svim podružnicama kompanije Deutsche Bahn koje koriste ovu stranicu za prijavu. Dio B – sadrži informacije o pojedinostima zaštite podataka u konkretnoj državi i kompaniji. Tehnički relevantne informacije sadržane su u Dijelu C.

Dio A – Opće informacije

1. Koji je cilj prikupljanja ličnih podataka?

Da bi obradila Vašu prijavu, kompaniji Deutsche Bahn su potrebni Vaši lični podaci. Sve podatke koje prikupimo u sklopu procesa Vaše prijave, koristimo samo u cilju odabira kandidata. Za obradu Vaše prijave, koristimo samo direktno dostavljene podatke, uključujući informacije koje ste nam dostavili putem online portala za zapošljavanje.

Također, želimo Vam maksimalno olakšati cijeli proces prijave. Rado ćemo razmotriti mogućnost Vaše prijave na druga radna mjesta otvorena u našim podružnicama. Ukoliko Vaš profil odgovara drugom radnom mjestu, kontaktiraćemo Vas, nakon čega imate mogućnost odlučiti želite li se prijaviti na to radno mjesto.

2. Koje lične podatke prikupljamo?

Prikupljamo podatke koji su potrebni za prijavu odnosno one koje nam dostavite u toku procesa prijave (npr., ime, prezime, adresu, e-mail adresu, radno mjesto za koje se prijavljujete, kao i ostale informacije u vezi s Vašom ličnom prijavom). Radi što detaljnije procjene Vaše prijave, postoji mogućnost da će nam trebati dodatne informacije, npr. o Vašem prethodnom radnom iskustvu.

Također možemo Vas pitati o Vašim preferencijama (npr. u vezi s lokacijom ili određenom grupom poslova koji Vas zanimaju) kako bismo Vas imali u vidu za buduća odgovarajuća radna mjesta.

Ukoliko u našem sistemu postoji više Vaših profila s istom e-mail adresom, podaci će biti automatski spojeni tako da se stariji podaci priključuju novijima. Dostavljeni / otpremljeni prilozi neće se brisati.

Ako želite prijaviti se online, upišite svoje lične podatke u online obrasce i učitajte odgovarajuće dokumente. Ukoliko prijavu dostavljate preko drugih kanala, iz nje prikupljamo potrebne podatke i čuvamo ih u našem sistemu.

3. Ko obrađuje informacije iz Vaše prijave?

Vašu prijavu mogu obraditi različita nadležna tijela kompanije Deutsche Bahn, što zavisi od načina dostave Vaše prijave i pravila organizacijske strukture navedene kompanije. U svakom slučaju, lične podatke obrađuje samo kompanija odgovorna za oglas za posao i, po potrebi, pružatelji usluga koji su ugovorom obavezni i zakonski dužni pridržavati se relevantnih propisa o zaštiti podataka.

Kao eksterni podnositelj prijave, ostvarujete pravo prijenosa Vaših ličnih podataka za druga potencijalna radna mjesta, u relevantnim ili drugim kompanijama Grupe (nacionalnim ili međunarodnim) kada se prijavljujete online za određeno radno mjesto ili učestvujete u određenom događaju koji ima svrhu realizacije zapošljavanja. U slučaju da ne pristanete / povučete ranije datu saglasnost na navedeno, Vaše prijave za druga radna mjesta više neće biti razmatrane. Ako ste prijavu poslali elektronskom poštom ili poštom, prilikom potvrde prijema prijave obavijestit ćemo Vas da želimo usporediti Vašu prijavu s ostalim ponudama za posao u nekoj od kompanija Grupe. Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim, molimo da nas obavijestite: u tom slučaju ćemo Vas kontaktirati kako bismo ponovo dobili Vašu saglasnost za bilo kakvu dalju obradu Vaših ličnih podataka. Svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka možete opozvati u bilo kom trenutku, e-poštom ili slanjem dopisa poštom na adresu navedenu u Dijelu B, Odjeljak 1. Ukoliko opozovete svoju saglasnost na obradu Vaše prijave, prijave za druga radna mjesta neće biti razmatrane.

4. Ko će dobiti obavještenje o Vašoj prijavi?

Vaši lični podaci će se tretirati kao strogo povjerljivi i bit će dostupni samo odgovornim osobama, uključenim u proces obrade prijave, kao i izvođačima koji pružaju usluge neophodne za proces selekcije (npr. pružateljima online testova). Pogledajte Dio B za detalje o izvođačima na nivou države i kompanije.

U slučaju da ste kandidat za zapošljavanje, naknadno korištenje ili otkrivanje vaših ličnih podataka bit će ograničeno samo u svrhu zapošljavanja i na lica koja takve informacije moraju imati tokom procesa zapošljavanja. Ovo se također odnosi na informacije koje se otkrivaju internim ili eksternim pružateljima usluga, radi neophodnih provjera prije zapošljavanja i zbog zakonskih ili zvaničnih zahtjeva.

Ukoliko prijavu dostavljate online, od Vas ćemo zatražiti informaciju o tome u kojoj mjeri možemo dalje obraditi tj. proslijediti vaše lične podatke.

Ako izaberete opciju „Nacionalno“, Vaš profil će biti vidljiv samo licima koja vrše proces zapošljavanja unutar države i divizije u kojoj se nalazi oglašeno radno mjesto ili unutar države koju ste, u prvobitnoj prijavi, naveli kao željenu državu. Ako u pojedinačnim zemljama/podružnicama kompanije dođe do odstupanja zbog posebnih zahtjeva, o tome će biti riječi u dijelu B Vašeg Obavještenja o zaštiti podataka.

Ako izaberete opciju „Internacionalno“, Vaš profil će biti vidljiv i licima koja vrše proces zapošljavanja u drugim državama. To znači da svi odgovorni radnici u svim kompanijama DB Grupe koji koriste ovu platformu za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, kao i zaposlenici njihovih odgovarajućih obrađivača podataka, ako je primjenjivo, imaju pristup Vašoj prijavi za posao ili Vašem profilu. Na koje se kompanije DB Grupe ovo zapravo odnosi, možete saznati iz pregleda priloženih lokalnih obavještenja o zaštiti podataka (vidjeti Dio B).

U sklopu DB Grupe primjenjuju se jedinstveni minimalni standardi za rukovanje ličnim podacima; takvi standardi su postavljeni u našim globalnim smjernicama za zaštitu podataka.

Ova Politika privatnosti posebno zabranjuje korištenje Vaše prijave ili profila u bilo koju drugu svrhu osim za ovdje opisani proces zapošljavanja. Međutim, treba imati na umu da postoje različiti nivoi zaštite u različitim državama zbog različitih, lokalno primjenjivih propisa o zaštiti podataka. Ako ste prijavu poslali putem kanala koji nije online, Vaši lični podaci će biti vidljivi samo u državi u kojoj se oglašena pozicija nalazi. Svoju odluku o vidljivosti Vaše prijave možete promijeniti u bilo kojem trenutku, npr. na način da poništite odluku o međunarodnoj vidljivosti. Radi pronalaženja konkretne e-mail adrese, u Dijelu B ove Izjave možete pogledati odgovarajuću državu i oblast specifičnu za kompaniju.

5. Kako možete promijeniti svoje lične podatke?

Ako prijavu dostavljate online, na oglasnoj tabli uvijek možete otvoriti i ažurirati svoj profil i lične podatke, uključujući priložene dokumente. Preko svog profila također možete opozvati prijavu.

Ukoliko želite da odmah izbrišemo Vaš profil i/ili neke ili sve vaše prijave, u Dijelu B ćete pronaći konkretnu e-mail adresu na kojoj možete zatražiti brisanje. U tom slučaju ćemo također obavijestiti sve izvođače (npr. pružatelje online testova) koji su primili Vaše lične podatke i zatražiti od njih da ih odmah izbrišu.

6. Kada će Vaši lični podaci biti izbrisani?

Odgovarajući periodi brisanja su, na osnovu različitih lokalnih zakona o zaštiti podataka, navedeni u Dijelu B. Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno ili propisano zakonom.

7. Imate li pitanja u vezi sa zaštitom podataka?

Za sva pitanja i sugestije u vezi sa zaštitom podataka, kontaktirajte naša kontakt lica u konkretnoj zemlji i kompaniji, navedena u Dijelu B.

Dio B – Dodatne informacije o državi i kompaniji, Njemačka

Proces prijave u Deutsche Bahn AG ili grupi kompanija u Njemačkoj.

Ukoliko želite prijaviti se za posao u Deutsche Bahn AG ili bilo kojoj kompaniji u sklopu DB Grupe na području Njemačke (osim kompanija navedenih u Dijelu B-6), pored općih informacija navedenih u Dijelovima A i C, Izjave o zaštiti podataka, relevantne su sljedeće specifične karakteristike, specifične za državu:

1. Pod kojom odgovornošću se prikupljaju podaci i šta je svrha prikupljanja podataka?

1.1. Ko je odgovoran za prikupljanje i obradu podataka?

Deutsche Bahn AG, Odjeljenje za ljudske resurse, Europaplatz 1, 10557 Berlin, prikuplja i obrađuje Vaše podatke u ulozi kontrolora obrade podataka.

Ako podnosite prijavu za rukovodeću / rizičnu funkciju, Vaše podatke obrađuje Odjeljenje EFF (Electronic Frontier Foundation) za zapošljavanje na radnim mjestima izvršnih direktora Grupe i izvršnih rukovodilaca 1 odnosno ovlaštenih predstavnika Grupe (za zapošljavanje na pozicijama izvršnih direktora – izvršnih rukovodilaca 2), Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin.

Odgovorno lice za zaštitu podataka: dr. Marein Müller: konzerndatenschutz@deutschebahn.com

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga u vezi sa zaštitom podataka u sklopu procesa zapošljavanja, kontaktirajte nas na adresu navedenu nastavku:

Deutsche Bahn AG

Odjeljenje za ljudske resurse

Zaštita podataka

Europaplatz 1

10557 Berlin

datenschutz-personalgewinnung@deutschebahn.com

ili

Deutsche Bahn AG

Abteilungen EFF oder HB

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

1.2. Koji je cilj prikupljanja ličnih podataka?

Da bi obradila Vašu prijavu, kompaniji Deutsche Bahn su potrebni Vaši lični podaci. Sve podatke koje prikupimo u sklopu procesa Vaše prijave, koristimo samo u cilju odabira kandidata. Za obradu Vaše prijave, koristimo samo direktno dostavljene podatke, uključujući informacije koje ste nam dostavili putem online portala za zapošljavanje.

Također, želimo Vam maksimalno olakšati cijeli proces prijave. Rado ćemo razmotriti mogućnost Vaše prijave na druga radna mjesta otvorena u našim podružnicama. Ukoliko Vaš profil odgovara drugom radnom mjestu, kontaktiraćemo Vas, nakon čega imate mogućnost odlučiti želite li se prijaviti na to radno mjesto.

U slučaju da se prijavljujete za obavljanje rukovodeće / rizične funkcije, Vaše lične podatke obrađujemo radi utvrđivanja podobnosti za zapošljavanje na radna mjesta navedene prirode.

2. Koji je pravni osnov prikupljanja ličnih podataka u sklopu prijave za zaposlenje? (Dodatak Dijelu A, broj 1)

Vaše lične podatke prikupljamo u svrhu obavljanja procesa prijave, na osnovu člana 6 stav 1 b), člana 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi s članom 26 stav 1 rečenica 1, 1. alternativnog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG). Ukoliko šaljete online prijavu za određeno radno mjesto, ako popunjavate inicijativnu prijavu ili prijavu u vezi s učestvovanjem u događaju zapošljavanja (vidjeti 9.2 Portal događaja), potrebno je da sami upišete svoje podatke u odgovarajući online obrazac. Nakon što izvršite online registraciju, poslat ćemo Vam poruku potvrde, iz sigurnosnih razloga. Kod apliciranja putem elektronske pošte, bilježimo sve relevantne podatke u našem sistemu za zapošljavanje i otpremamo Vaša dokumenta uključujući i Vašu e-mail adresu. Vaša e-mail adresa će tada biti izbrisana iz našeg poštanskog sandučića. Ukoliko dostavljate pisanu prijavu u papirnoj formi, skenirat ćemo Vašu dokumentaciju za prijavu i učitat ćemo je u naš sistem za zapošljavanje. Nakon unosa informacija, originalna dokumenta vraćamo poštom.

Obradu Vaših ličnih podataka kada koristite „Job Profiler“ (usporediti 9.4 Job Profiler) vršimo u skladu s članom 6 stav 1 f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO). U našem je interesu da Vam obezbijedimo pravu stručnu obuku u Deutsche Bahn-u.

Pravni osnov naše aktivne potrage za kandidatima (usporediti 7. Active Sourcing (Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje)), a u skladu s članom 6. stav 1. f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), je naš interes za pronalaženjem lica koja bi mogla biti zainteresirana za naše ponude za posao.

Pravni osnov za provjeru lične podobnosti predstavlja Odjeljak 26 (1) rečenica 1 Saveznog zakona o zaštiti ličnih podataka (BDSG), član 6 (1) f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO) i interni sporazum Izvršnog odbora Grupe. Naš legitimni interes je obaveza integriranja zaposlenika na definisanim, istaknutim fokusnim funkcijama rukovodećeg osoblja i potreba smanjenja rizika za DB Grupu.

3. Koje podatke prikupljamo u sklopu Vaše prijave? (Dodatak Dijelu A, stav 2)

Kada primimo Vašu prijavu, obavezujemo se da ćemo koristiti samo podatke koji dolaze direktno i lično od Vas.

Ovo također može uključivati podatke koje ostavljate na internetu, u cilju svoje profesionalne prezentacije (npr. na društvenim mrežama). Ne vršimo nikakve dalje pretrage o Vama na internetu. Molimo da nam dostavite više informacija (bilo da su dostupne online ili ne) o Vašem radnom iskustvu.

Ukoliko u našem sistemu postoji više Vaših profila s istom e-mail adresom, podaci će biti automatski spojeni tako da se stariji podaci priključuju novijima. Dostavljeni / učitani prilozi se neće brisati.

Ukoliko se prijavljujete online, možete prenijeti svoj profil s društvene mreže (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo) umjesto ručnog unosa ličnih podataka ili učitavanja CV-a.

Zbog zakonski određene minimalne starosne dobi za neke od naših aktivnosti, u obavezi smo unijeti podatke o Vašim godinama života ili datumu rođenja. Ako niste državljanin EU, potrebna Vam je radna dozvola za rad u Njemačkoj; to je razlog zašto, tokom Vaše prijave, moramo pitati za Vašu nacionalnu pripadnost.

4. Ko obrađuje informacije dostavljene u sklopu Vaše prijave? (Dodatak Dijelu A, stav 3)

U slučaju da Vaš zahtjev razmatra DB Zeitarbeit GmbH, pružatelj kadrovskih usluga u Deutsche Bahn Grupi, uvijek ćemo zatražiti Vašu izričitu saglasnost prije bilo kakve obrade ili prijenosa Vaših podataka.

Obavezno online testiranje je naš prvi selektivni korak u izboru uvodnih programa za stručno osposobljavanje i dualne studije.

U provođenju online testiranja, radimo zajedno s našim ugovornim partnerom Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg. Informacije potrebne za provođenje procedure online testiranja (ID kandidata, prijavljena pozicija) proslijeđujemo u Aon Assessment GmbH, isključivo u tu svrhu.

U cilju popunjavanja određenih radnih mjesta, potrebno je prethodno obaviti medicinski i/ili psihološki test sposobnosti. O rezultatima dobijenim nakon izvođenja testiranja o sposobnosti za konkretno radno mjesto, obaviještavaju nas naši angažirani pružatelji usluga. Ne dobijamo nikakve informacije o rezultatima koje ste postigli na ličnom nivou.

Ako budete izabrani za određeno radno mjesto, kao i tokom daljeg procesa zapošljavanja, Vaša dokumentacija koju ste podnijeli prilikom prijave bit će dostavljena onima koji su odgovorni za zapošljavanje na to određeno radno mjesto na koje ste primljeni u relevantnoj kompaniji grupe.

Ako Vaša prijava bude razmatrana od strane kompanije u poslovnoj jedinici DB Cargo, obradit ćemo Vaše podatke putem automatizirane usporedbe sa sankcionim listama relevantnih propisa EU.

Ako se prijavite za posao u određenoj grupi zanimanja u inostranstvu i prihvatite mogućnost zaposlenja na drugim radnim mjestima, Vaši podaci se dostavljaju ostalim kompanijama grupe Deutsche Bahn, koje imaju registrirano sjedište u Njemačkoj. Tokom ovog postupka, iz pravnih i kvalifikacijskih razloga, Vaši lični podaci mogu biti proslijeđeni sljedećim institucijama: privrednim komorama, zanatskim komorama, državnim organima nadležnim za strance, savjetovalištima i centrima za nostrifikaciju certifikata i razvijanje projekata „Socijalna i kulturna integracija“. Imate pravo, u svakom momentu, uložiti prigovor na obradu Vaših podataka Gore navedene institucije će biti obaviještene o tome, te će odmah izbrisati Vaše podatke, pod uslovom da takav korak nije u suprotnosti s njihovim obavezama čuvanja podataka.

Ako se prijavljujete za poziciju koja ima za cilj pisanje doktorske teze, Vaši podaci će biti podijeljeni s odgovornim supervizorom na visokoškolskoj ustanovi ili univerzitetu (profesor ili predstavnik). Ovo se odnosi na biografiju i svjedočanstva ili odgovarajući prepis ocjena. Omogućeno je učestvovanje u intervjuu.

5. Ostanite s nama u kontaktu / Bahn mreža za bivše zaposlenike

Ukoliko pristanete na prijenos i obradu Vaših ličnih podataka u cilju apliciranja za druga radna mjesta u relevantnoj kompaniji ili u drugim kompanijama grupe (na nacionalnom ili međunarodnom nivou) (pogledajte B4), pozivamo Vas da ostanete u kontaktu s nama u cilju eventualne profesionalne orijentacije.

U tom slučaju Vam možemo ponuditi da Vas, npr., nakon što ste se prijavili za određeno radno mjesto ili nakon stažiranja u DB-u, i dalje obaviještavamo o odgovarajućim ponudama za posao ili aktuelnim temama koje se odnose na DB.

Ukoliko se usaglasite s gore navedenim, kontaktiraćemo Vas u vezi s Vašim preferencijama (npr. željeni region, željeno područje rada, željena vrsta rada) i Vaše dostupnosti. Vi donosite odluku o tome možemo li Vas kontaktirati samo s konkretnim prijedlozima za posao, ili biste također željeli dobijati informacije o DB događajima/sajmovima iz Vaše profesionalne oblasti.

6. Ko će biti obaviješten o Vašoj prijavi? (Dodatak Dijelu A, stav 4)

Ako izaberete opciju „Nacionalno“, Vaši podaci će biti uskladišteni u sklopu DB grupe u Njemačkoj (isključujući DB Schenker Njemačka i DB Cargo jedinice: DB Cargo BTT GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, RBH Logistics GmbH, TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverker mbH., DB Intermodal Services GmbH i DB Cargo Logistics GmbH). U slučaju da se prijavite na jednu od DB Cargo jedinica pomenutih ovdje, Vaši podaci neće biti proslijeđeni izvan odgovarajuće jedinice.

U slučaju da gore navedene DB Cargo jedinice prenose proces prijave u DB Grupu u Njemačkoj za određenu poziciju, regruteri DB Grupe u Njemačkoj također imaju pristup vašim podacima kako bi izvršili proces.

Ako prijavu dostavljate za rukovodeće radno mjesto, odnosno rizičnu funkciju, zbog provjere Vaše lične sposobnosti za tu poziciju, Vaši lični podaci će biti proslijeđeni nadležnim organima DB Grupe u cilju provjere neophodne sposobnosti za obavljanje konkretnog posla. Ukoliko je, kao dio ove provjere, transfer u treću zemlju neophodan, kao odgovarajuće garancije primenjuju se standardne klauzule EU o zaštiti podataka.

7. Active Sourcing (Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje)

U cilju zapošljavanja novih kadrova, aktivno tražimo interesantne profile kandidata na društvenim mrežama, forumima ili drugim slobodno dostupnim izvorima na internetu. Kao dio ove aktivne potrage za kandidatima, obrađujemo samo podatke koje su ova lica očigledno i javno objavila (ime, profilni podaci, kontakt detalji, ako je primjenjivo).

Obično kontaktiramo kandidate preko poruke na određenoj društvenoj mreži. Kandidatima nudimo mogućnost lične razmjene informacija (konsultacije), gdje ih upoznajemo s Deutsche Bahn-om i mogućim otvorenim radnim mjestima. Kandidati mogu sami odlučiti da li se žele prijaviti za neko od radnih mjesta putem pristupa portalu ili preko datog linka. Osim toga, u kontaktu s nama možete ostati putem ovog pristupnog kanala za profesionalnu orijentaciju (pogledajte B5). Za mogućnost ostvarivanja daljeg kontakta, prethodno ćemo od Vas zatražiti saglasnost.

Ukoliko nam ne odgovorite na poziv da se prijavite na konkurs ili da ostanete u kontaktu s nama, izbrisat ćemo Vaše lične podatke najkasnije nakon četiri mjeseca.

8. Kada će Vaši lični podaci biti izbrisani? (Dodatak Dijelu A, stav 6)

U sklopu online prijave za određeno radno mjesto ili učešće na događaju u vezi s procesom zapošljavanja, kao i kod čuvanja Vaših podataka u svrhu dugoročnog kontakta, u svakom momentu možete i sami izbrisati svoje podatke i dostavljene priloge (npr. vaš CV). Također, možete nam proslijediti zahtjev da mi izbrišemo Vaše podatke. Ako želite da se Vaš profil kandidata odmah izbriše, koristite kontakt adresu navedenu pod 1.

Standardni vremenski period brisanja ličnih podataka je četiri mjeseca nakon završetka procesa prijave (odbijanje ili imenovanje se vrši od prvog radnog dana) ili nakon završetka događaja u vezi s procesom zapošljavanja.

Ako ste svoje podatke, dostavljene u cilju stručnog osposobljavanja ili ostvarivanja dualnog studijskog programa, izbrisali ili ste od nas zatražili da to učinimo, o istom ćemo odmah obavijestiti našeg partnera za online test, Aon Assessment GmbH, s informacijom da se Vaši podaci moraju odmah izbrisati. Redovni vremenski period za brisanje podataka u Aon Assessment GmbH je 4 mjeseca od posljednjeg pristupa podnositelja zahtjeva online testu.

Ako ste se, u nekom od naših centara za procjenu, prijavili za programe obrazovanja dualnog stepena ili za naš program pripravnika, Vaš rezultat će biti sačuvan najduže 12 mjeseci.

Vaš nalog kao kandidata/zainteresiranog lica (korisnički online nalog) biti će automatski izbrisan s našeg portala za ponudu posla, u vremenskom periodu od 4 mjeseca nakon brisanja Vaše posljednje prijave za posao, pod uslovom da od tada niste posjećivali ovaj portal. Ako ste portal posjećivali bez podnošenja prijave, rok za brisanje od 4 mjeseca teče od trenutka posljednje posjete portalu. U oba slučaja, dobit ćete obavještenje putem e-maila, 14 dana prije brisanja Vašeg naloga kojim Vas obaviještavamo da je brisanje Vašeg naloga na čekanju. U istom obavještenju ćemo dostaviti informaciju da je jednokratni ulazak na Vaš nalog kandidata/zainteresiranog lica (korisnički online nalog) dovoljan da nalog ostane aktivan i da se spriječi brisanje.

Ako odlučite svoje podatke sačuvati u svrhu dugoročnog kontakta (B5), kontaktirat ćemo vas svakih 12 mjeseci putem e-pošte da ponovo provjerimo vašu saglasnost. Ako ne želite dalji kontakt, Vaš nalog kandidata/zainteresiranog lica (korisnički online nalog) će biti potpuno izbrisan 4 mjeseca nakon slanja ove e-poruke.

Podaci lica prijavljenih u području Active Sourcing-(Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje) bit će izbrisani šest mjeseci od početka procesa izbora, osim ako se ne dobije saglasnost za dalju obradu od strane lica na koje se ovaj postupak odnosi.

9. Funkcije DB portala za zapošljavanje

Funkcije DB portala za zapošljavanje su opisane u nastavku

9.1. Kontakt za zapošljavanje u Deutsche Bahn-u

Budite slobodni da nas kontaktirate direktno na portalu za zapošljavanje. Možete koristiti stavku menija „Kontakt“ na dnu web stranice da biste pozvali obrazac za kontakt. Popunjavanjem pojedinačnih polja na obrascu, Vaš zahtjev će biti poslat direktno e-mailom timu za zapošljavanje Deutsche Bahn-a. Polja označena s „*" su obavezne informacije koje su nam potrebne da odgovorimo na Vaš zahtjev. Lični podaci koje nam dostavljate u sklopu ovog zahtjeva za kontakt, koristimo samo za odgovor na Vaš zahtjev ili da vas kontaktiramo i za odgovarajuću tehničku administraciju. Ove podatke ne koristimo ni u koju drugu svrhu, niti ih proslijeđujemo trećim stranama. Isto se odnosi i na upite koji nam stižu na e-mail adrese tima ili službe za zapošljavanje. Vaš zahtjev će biti izbrisan nakon obrade ili nakon što zatražite brisanje, najkasnije nakon 6 mjeseci.

9.2. Portal događaja

Na našoj stranici za zapošljavanje nudimo Vam mogućnost da na portalu događaja pretražite događaje koji vas zanimaju ili da se prijavite za učešće u njima. Učešće na događaju regrutovanja radne snage može rezultirati konkretnom opcijom za zaposlenje. Ako imate pristup berzi poslova, možete se prijaviti na portal događaja; ukoliko nemate pristup berzi poslova, na portal događaja se možete registrirati kao novi korisnik. Ako se prijavite za učešće u događaju, možete dati saglasnost za prijenos vaših ličnih podataka na druga odgovarajuća radna mjesta i za događaje u relevantnoj kompaniji ili u drugim kompanijama Grupe (nacionalnim ili međunarodnim). Ako se ne slažete ili opozovete ovu saglasnost, Vaša prijava ne može biti razmatrana za druga radna mjesta ili događaje.

9.3. Podjela posla s nekim

Na našoj berzi poslova i na portalu događaja Vam nudimo mogućnost da poslove ili događaje podijelite s prijateljima ili poznanicima. Ako želite da s nekim podijelite posao ili događaj, unesite svoje ime, svoju e-mail adresu i e-mail adresu primatelja u polja za unos podataka. Zatim upišite naslov i poruku za primatelja. E-mail s Vašom porukom i vezom do oglasa za posao će se automatski generirati i poslati primatelju. Ovdje upisane podatke nećemo sačuvati.

9.4. Job Profiler (Profiler posla)

Uz pomoć Job Profilera, korisnicima nudimo mogućnost saznanja putem kratkog testa koja stručna obuka bi im odgovarala. Lični podaci korisnika, uključujući rezultate, ni u jednom trenutku se ne čuvaju na serverima Deutsche Bahn-a ili ugovornog obrađivača podataka i ne stavljaju na raspolaganje trećim stranama.

9.5. Chatbot (Chatbot, virtuelni asistent)

Podrška:Na portalu za zapošljavanje nudimo mogućnost još direktnijeg kontakta s nama. Na mnogim stranicama portala naći ćete mali krug sa simbolom za ćaskanje u donjem desnom uglu ekrana. S našim chatbotom možete nas kontaktirati 24/7 klikom na ikonu. Ukoliko ste pitanja postavili u toku radnog vremena, a chatbot nema odgovarajući odgovor, takva pitanja se mogu proslijediti timu za zapošljavanje. Ako imate konkretna pitanja u vezi s Vašom prijavom, kontaktirajte nas pomoću obrasca za kontakt. Ako tokom ćaskanja postavite pitanje o svojoj prijavi, bit ćete upućeni na kontakt obrazac. Izričito Vas molimo da u ovoj opciji ne unosite nikakve lične podatke.

Prijava:Na većinu naših ponuda radnih mjesta možete se prijaviti koristeći chatbot. Da biste to uradili, kliknite na polje „Prijavi se odmah“ u oglasu za posao i izaberite „Prijavi se preko chatbota“. Chatbot se zatim automatski otvara u režimu aplikacije. Svi podaci uneseni u chatbot se čuvaju direktno u našem sistemu za zapošljavanje.

9.6. Lista za praćenje poslova s e-mail funkcijom

Portal za ponudu radnih mjesta nudi mogućnost stavljanja poslova na listu za praćenje. Da biste to učinili, kliknite na simbol zvjezdice u oglasu za posao. Pozicija se zatim čuva u lokalnoj memoriji pretraživača. Brisanjem cache memorije pretraživača, brišu se i označene pozicije.

Slanje liste praćenja putem e-maila, moguće je uz pomoć́ obrasca. Unošenjem e-mail adrese, lista za praćenje se šalje navedenom primaocu. Adresa e-maila će se koristiti samo za slanje preko servera pošte Deutsche Bahn AG i nakon toga će se izbrisati.

10. Društvene mreže

10.1. Koje podatke prikupljamo, kako i zašto obrađujemo Vaše podatke?

Prisutni smo na raznim društvenim mrežama: tako Vam pružamo širok, multimedijski asortiman i s Vama razmjenjujemo ideje o važnim temama. Osim kod odgovarajućeg pružatelja društvene mreže, prikupljamo i obrađujemo lične podatke korisnika i na stranicama za obožavatelje. Također Vas obaviještavamo o tome koje lične podatke prikupljamo na društvenim mrežama, kako ih koristimo i kako možete uložiti prigovor na korištenje podataka. Odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka detaljnije su objašnjene u ponudi navedenoj u nastavku. Aktivnosti društvenih medija kojima upravljamo i koje su detaljnije opisane u nastavku, vrše se na osnovu usklađivanja interesa, u skladu s članom 6. stav 1. tačka (f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (njem. DSGVO).

10.1.1. Facebook (Fejsbuk)

Predstavljamo našu kompaniju na Facebook-u, na kanalu DB Karierre (https://www.facebook.com/DBKarriere/). Na ovom kanalu ćete naći uvid u opise poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mjestima i događajima u vezi sa zapošljavanjem. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja.

Facebook nudi široke mogućnosti za interakciju i multimedijalnu prezentaciju. Posjetite našu stranicu za obožavatelje. Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland (Dablin, Irska) prikuplja, čuva i obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti. Politika privatnosti je dostupna na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Facebook Insights. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u aktivnosti posjetilaca naše stranice za obožavatelje, preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), preglede i prosječno trajanje video reprodukcije, informacije o tome u kojim zemljama i gradovima naši posjetitelji dolaze iz i statistike o rodnim odnosima, uzrastu i jezicima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

Više informacija o Facebook Insights na: https://vvv.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Za obradu podataka u sklopu Facebook Insights opcije, zajedničku odgovornost dijelimo Facebook i mi. Detalji o tome su regulirani u sporazumu o zajedničkoj odgovornosti (Joint Controller Addendum), koji možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Irska omogućava korisnicima uvid u osnove dodatka stranice „Insights“.

Možete nas kontaktirati putem privatnih poruka na Facebook-u. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je posljednji odgovor bio prije više od 6 mjeseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno izbrišemo iz kanala društvenih medija, u sklopu DB Personnel Marketinga.

10.1.2. Instagram

Na kanalu DB Karriere (https://www.instagram.com/dbkarriere/) vodimo Vas iza kulisa Deutsche Bahn-a: ovdje možete naći različite opise poslova u Deutsche Bahn-u i dobiti informacije o slobodnim radnim mjestima i događajima za zapošljavanje. DB tim također profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika na Instagramu i postavlja najljepše slike i video zapise iz svakodnevnog rada zaposlenika u Deutsche Bahn-u.

Posjetite nas na Instagramu; lične podatke će čuvati i obrađivati Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland (Dablin, Irska), kao pružatelj usluga korištenja Instagrama, u skladu s politikom privatnosti Instagram-a. Politika privatnosti se nalazi na sljedećem linku: https://help.instagram.com/519522125107875

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Instagram Insights. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u aktivnosti posjetilaca naše stranice za obožavatelje, preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), preglede i prosječno trajanje video reprodukcije, informacije o tome u kojim zemljama i gradovima naši posjetitelji dolaze iz i statistike o rodnim odnosima, uzrastu i jezicima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

Možete nas kontaktirati putem privatnih poruka na Instagramu. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je posljednji odgovor bio prije više od 6 mjeseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno izbrišemo iz kanala društvenih medija, u sklopu DB Personnel Marketinga.

Za reklamne kampanje naši zaposlenici mogu koristiti tzv. filtere za objavljivanje izabranog sadržaja iz baze podataka.

10.1.3 Twitter

Kanal DBKarriere (https://twitter.com/DBKarriere) pruža uvid u profile poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mjestima i događajima za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja.

Posjetite naše kanale na Twitter-u, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (SAD); Twiter će, kao operater, skladištiti i obraditi lične podatke u mjeri opisanoj u politici privatnosti. Politika privatnosti na: https://twitter.com/de/privacy

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Twitter Analytics. Ova usluga bilježi vašu aktivnost na našoj stranici i statistički je bilježi. Ova opcija nam daje uvid u, između ostalog, interakcije naših pretplatnika, posjete našoj stranici, opseg objava, informacije o aktivnostima naših pretplatnika i informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posjetitelji dolaze, kao i statistiku o rodnom odnosu, starosnoj strukturi, pružateljima usluga i interesima (akumuliranim) naših posjetitelja. Zaključci o pojedinim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim nalozima od strane administratora nisu mogući (osim mjesečne ocjene najvjernijih pratitelja i najviše spominjanja).

Na Twitter-u nas možete kontaktirati putem privatnih poruka. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je posljednji odgovor bio prije više od 6 mjeseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno izbrišemo iz kanala društvenih medija u sklopu DB Personnel Marketinga.

10.1.4 YouTube

Kanal Deutsche Bahn Karriere (https://www.youtube.com/user/DBKarriere) predstavlja video zapise koji pružaju uvid u opise poslova i različite poslovne oblasti Deutsche Bahn-a, kao i savjete za prijavu. DB tim također profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika YouTube-a.

Lične podatke čuva i obrađuje Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (SAD), kao operater YouTube-a, u skladu s politikom privatnosti pod kojom posluje Google. Politika privatnosti na: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Osim toga, mi generalno ne obrađujemo nikakve lične podatke.

10.1.5 Snapchat

Kanal dbkarriere pruža uvid u opise poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mjestima i događajima za zapošljavanje. DB tim također profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika na Snapchatu.

Posjetite naš kanal, Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA, USA (SAD); Snapchat, kao operater, obrađuje lične podatke u skladu s politikom privatnosti pod kojom Snapchat posluje. Politika privatnosti: https://vvv.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Ne obrađujemo podatke. Lični podaci su snimci (fotografije) koje drugi korisnici Snapchata šalju na naš kanal tokom nekog događaja. Slanjem snimaka nama, korisnici se slažu da se snimci mogu dijeliti na našem kanalu. Snimci poslati na naš nalog brišu se sami nakon 24 sata i tada više nisu dostupni.

10.1.6 LinkedIn

Na kanalu Deutsche Bahn (https://www.linkedin.com/company/deutschebahn/) nalaze se informacije o projektima Deutsche Bahn-a, slobodnim radnim mjestima i događajima za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja. Ovaj kanal također koristimo, kako je detaljnije objašnjeno u Dijelu B br. 6 ove Izjave o zaštiti podataka, i za aktivnu potragu za kandidatima.

Posjetite naše kanale na LinkedIn-u; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (Irska): kao operater, LinkedIn čuva i obrađuje lične podatke u mjeri opisanoj u politici privatnosti. Politika privatnosti na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi one zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike LinkedIn Insights. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u aktivnosti posjetilaca naše stranice za obožavatelje, preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), interakcije s objavom, prikaze reprodukcije video zapisa, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova dolaze naši posjetitelji, kao i u statistiku o polu, uzrastu i jeziku naše publike.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

10.1.7 Xing

Kanal Deutsche Bahn (https://www.xing.com/companies/deutschebahn/) pruža uvid u projekte Deutsche Bahn-a, informacije o slobodnim radnim mjestima i događajima za zapošljavanje DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja. Ovaj kanal također koristimo, kako je detaljnije objašnjeno u Dijelu B br. 6 ove Izjave o zaštiti podataka, i za aktivnu potragu za kandidatima.

Posjetite naše Xing kanale; Xing Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, kao operater, skladišti i obrađuje lične podatke u mjeri opisanoj u smjernicama za zaštitu podataka. Politika privatnosti na: https://privacy.king.com/de/datenschutzerklaerung

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi one zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike „Xing Statistiken“. Podaci iz Xing analiza se procijenjuju anonimno tako da se ne mogu izvlačiti zaključci o pojedinačnim korisnicima. Pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nije moguć. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u aktivnosti posjetilaca naše stranice za obožavatelje, preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), podatke o tome iz kojih zemalja i gradova dolaze naši posjetitelji, kao i statistiku o odnosima polova, uzrastu, jezicima i aktivnostima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

10.1.8 TikTok

Kadrovsko-marketinška služba Deutsche Bahn-a AG reklamira na TikToku ponude za posao i obrazovanje za ciljnu grupu ljudi starosti između 16 i 24 godine.

Klikom na neku od ovih reklama na TikTok-u, bit ćete usmjereni na određene oblasti na portalu za ponude radnih mjesta. Brojimo zainteresirane koji su kliknuli na odgovarajući oglas da bismo izmjerili uspjeh samog oglašavanja. Rezultat prebrojavanja je anoniman i na osnovu njega se ne mogu izvući nikakvi zaključci o licima koja su pregledala oglase.

Također, TikTok nam dostavlja konačnu statistiku u vezi s uspjehom oglašavanja. U smislu kontrole našeg oglašavanja putem Ad Manager-a kompanije TikTok, u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda pravde, utvrđena je zajednička odgovornost kompanija Deutsche Bahn i TikTok u pogledu prikupljanja podataka i procjena TikToka u vezi s prikazivanjem oglasa. S tim u vezi, sklopljen je ugovor o zajedničkoj kontroli s TikTokom, prema članu 26. stav 2 Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), kojim se regulišu detalji o zajedničkoj odgovornosti i koje možete pronaći ovdje (usp. Uslovi posebne nadležnosti, od 2. septembra 2022. godine https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms, Dio B 1, stavovi 3 i 4).

Kao korisnik TikToka, možete kontrolirati u kojoj mjeri želite primati prilagođeno oglašavanje na TikToku.

Kada koristite TikTok, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland (Irska) prikuplja, čuva i obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti. Politiku privatnosti možete pronaći ovde.

10.1.9 Web aplikacija proširene stvarnosti (AR).

Koristimo pružaoca usluga VRketing GmbH, Münchner Str. 36, 01187 Dresden, Njemačka, za prikaz takozvanih AR iskustava za naše korisnike koristeći tehnologiju kompanije 8th Wall Inc. sa sjedištem u Palo Altu, Kalifornija, SAD. Ovo zahtijeva pristup kameri vašeg uređaja krajnjeg korisnika. Vaš uređaj krajnjeg korisnika će unaprijed dobiti vaš pristanak, osim ako ste općenito dozvolili pristup kameri. Video slike sa kamere neće napustiti uređaj krajnjeg korisnika. Ako odbijete pristup, nećete moći koristiti AR uslugu.

Informirajte se o obradi vaših ličnih podataka od strane 8th Wall Inc. na https://www.8thwall.com/privacy.

10.2. Da li će podaci biti proslijeđeni?

Za realizaciju naše ponude, obično je neophodno uključivanje obrađivača kojima su potrebna uputstva, npr. od operatera centara podataka ili drugih uključenih strana.

Vanjske pružatelje usluga, koji obrađuju podatke u naše ime, pažljivo biramo i s njima smo uvijek vezani samo po ugovoru. Pružatelji usluga rade po našim uputstvima, što je obezbjeđeno strogim ugovornim propisima, tehničkim i organizacijskim mjerama i dodatnim kontrolama.

U suprotnom, Vaši podaci će biti proslijeđeni samo ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost ili ako tako nalaže zakon.

Društvene mreže

Potrebno je naglasiti sljedeće: kada podatke obrađuju Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn i Xing, podaci korisnika mogu se obrađivati i van Evropske unije. Ovo može dovesti do rizika za korisnike: npr. može doći do otežavanja provođenja korisničkih prava. Za detalje pogledajte deklaracije o zaštiti podataka na Facebook-u, Instagramu, Twitter-u, Snapchatu, LinkedIn-u i Xing-u.

Ne prijenosimo podatke u treće zemlje tj. zemlje van EU/EEA ili u neku međunarodnu organizaciju osim ako za to postoje odgovarajuće garancije, uključujući standardne ugovorne klauzule EU i odluku Komisije EU o adekvatnosti.

11. 11. Tehničke informacije na portalu za ponudu radnih mjesta (https://db.jobs/de-de) (dodatak Dijelu C)

11.1. Dodatne informacije o korištenju kolačića (dodatak Dijelu C, stav 2)

Kolačići sesije (Session Copkies) se ne mogu deaktivirati jer su potrebni za korištenje ove web stranice.

„JSESSIONID kolačić" se koristi kao identifikacijska karakteristika u aplikacijama na protokolima bez statusa, da bi se prepoznalo nekoliko povezanih zahtjeva klijenta i da bi se kolačići dodijelili za sesiju. Ovaj kolačić sadrži dugi alfanumerički ID, koji se također čuva na serveru. Ako se oba ID-a podudaraju, klijent može slati serveru zahtjeve. Sesija i kolačić se uništavaju čim se stranica zatvori.

11.2. Dodatne informacije o korištenju YouTube-a (dodatak Dijelu C, stav 4)

Cilj nam je da Vam pružimo širok spektar multimedijalnih informacija. Video snimci sačuvani na YouTube-u su ugrađeni na našu web stranicu, na osnovu člana 6 stav 1, slovo f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (njem. DSGVO). Omogućavamo vezu samo s YouTube-om. YouTube je usluga koju pruža Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (SAD).

Takozvani „režim proširene zaštite podataka“ je aktiviran za sve YouTube video zapise na našoj web stranici. YouTube obezbijeđuje ovakav režim što znači da YouTube ne čuva nikakve kolačiće s ličnim podacima na Vašem računaru. Prilikom pozivanja web lokacije i ugrađivanja video zapisa, IP adresa se prijenosi; ova opcija se ne može odobriti osim ako ste se prijavili na YouTube ili neku drugu Google uslugu prije pristupanja stranici, ili ako ste trajno prijavljeni.

Kada pustite ugrađeni video klikom na njega, zahvaljujući proširenom režimu zaštite podataka, YouTube čuva samo one kolačiće na Vašem računaru koji ne sadrže nikakve lične podatke. Ovi kolačići se mogu spriječiti odgovarajućim postavkama pretraživača i ekstenzijama. YouTube postavlja kolačić sesije koji se briše kada se pretraživač zatvori.

Dodatne informacije o integraciji YouTube video zapisa možete pronaći na stranici s informacijama o YouTube-u na: https://support.google.com/youtube/ansver/171780?hl=de

11.3. Integracija Google mapa

Na našu web stranicu uključujemo sadržaj s Google mapa. U osnovnim postavkama ova usluga nam je neaktivna, ali se može aktivirati.

Klikom na link za prikaz mape („Aktiviraj mapu“) bit ćete povezani s Google mapama. Na taj način prenosite lične podatke (najmanje, svoju IP adresu) Google-u. Nakon klika će se prikazati vanjski sadržaj. Google je isključivo odgovoran za obradu povezanih podataka. Nije nam poznato koji drugi podaci se obrađuju, niti na to imamo uticaja. Kompanija koja pruža uslugu u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru i Švicarskoj je Google Ireland Limited, kompanija osnovana i koja posluje u skladu sa zakonima Irske (matični broj: 368047) sa sjedištem u Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Ireland (Irska).

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Google-u možete pronaći na: https://policies.google.com/privacy.

11.4. Integracija Spotify-a

Takozvani vidžeti (widgets) iz Spotify-a integrisani su na našu web stranicu kako bi vam ponudili tematski relevantne DB podkaste.

Ako takav widget aktivirate klikom, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Spotify-om i sadržaj se prenosi direktno sa Spotify-a na vaš pretraživač.

Na taj način prenosite lične podatke (barem svoju IP adresu) u Spotify koji je isključivo odgovoran za pridruženu obradu podataka. Nije nam poznato koji drugi podaci se obrađuju, niti na to imamo uticaja. Kompanija koja pruža uslugu u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru i Švicarskoj je Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sveden (Štokholm, Švedska).

Dodatne informacije o zaštiti podataka na Spotify-u nalaze se na sljedećem linku: https://vvv.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

11.5. Šta se dešava s vezama ka vanjskim sajtovima?

Klikom na link ka vanjskoj web stranici, napuštate portal za ponudu radnih mjesta. Deutsche Bahn AG stoga nije odgovoran za sadržaj, usluge ili proizvode koji se nude na povezanoj web stranici, niti za zaštitu podataka i tehničku bezbjednost na istoj stranici.

12. Prava nosioca podataka

Uvijek možete na uvid zatražiti Vaše sačuvane lične podatke. Također, imate pravo da, u formi dopunske izjave, zahtijevate ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, uključujući i dopunu nepotpunih podataka. Pored toga, možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka. Ukoliko po zakonu, npr. zbog obaveze čuvanja, brisanje nije dozvoljeno, Vaši podaci će, umjesto da budu izbrisani, biti ograničeni za obradu (tj. blokirani) tako da su dostupni samo u svrhu poštivanja obaveznih zakona. Imate pravo da zahtijevate da se obrada Vaših podataka ograniči (blokira). Osim toga, možete tražiti da se Vaši lični podaci koje ste nam dostavili i koje, na osnovu saglasnosti ili ugovora, obrađujemo pomoću automatizovanih procedura, proslijede Vama ili, ako je primjenjivo, trećim stranama koje ste Vi predložili. Prigovor na obradu ličnih podataka možete uložiti iz razloga koji proizilaze iz Vaše konkretne situacije, ako se obrada podataka bazira na našim najvažnijim legitimnim interesima ili je neophodna za obavljanje javnog zadatka. Ukoliko ste za obradu podataka dali saglasnost, istu možete bilo kada povući. Eventualne žalbe se dostavljaju nadzornom organu. Nadzorni organ odgovoran za Deutsche Bahn AG je:

Povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija, Berlin Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Za ostvarivanje svojih prava koja imate kao lice čiji se podaci štite, dovoljno je da se, dopisom dostavljenim poštanskom službom ili elektronskom poštom, obratite Odjeljenju za zapošljavanje na adresu navedenu u dijelu B br. 1.

Na ovu kontakt adresu se obratite i u slučaju da želite opoziv svoje saglasnosti za alternativno testiranje za druga odgovarajuća radna mjesta u Grupi ili za međunarodnu vidljivost Vašeg profila/Vaše prijave.

Molimo da gore navedene podatke za kontakt ne koristite za slanje Vaše prijave. Ukoliko imate problema s online prijavom, kontaktirajte nas putem kontakt obrasca kojem možete pristupiti preko stavke "Kontakt" ponuđene u meniju.

Po pitanju obrade podataka na društvenim mrežama savjetujemo Vam da, ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s pravima korisnika ili npr. želite uložiti zahtjev za brisanje, naša je preporuka da kontaktirate određenu društvenu mrežu direktno, pošto samo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Xing imaju potpuni pristup Vašim korisničkim podacima. Ako više ne želite ovdje opisanu obradu podataka, možete otkazati vezu Vašeg korisničkog naloga s našom web lokacijom koristeći funkciju „Više mi se ne dopada ova stranica“ i/ili „Otkaži pretplatu na ovu stranicu“.

Facebook je preuzeo primarnu odgovornost za obradu ličnih podataka putem svoje usluge Insights. Ova činjenica utiče na obradu podataka preko Insights usluge i na provođenje prava nositelja podataka. Stoga, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), direktno kontaktirajte Facebook u vezi sa svim obavezama obrade podataka preko Insights usluge. Sve upite koje dobijemo u vezi s ovdje navedenim, proslijedit ćemo kompaniji Facebook.

Dio C – Tehničke informacije

Prilikom Vaše posjete ovoj web stranici, određeni podaci se moraju prikupljati iz tehničkih razloga. Sljedeće informacije se snimaju bez Vaše intervencije i čuvaju dok se automatski ne izbrišu nakon 10 dana:

IP adresa računara,

datum i vrijeme pristupa,

naziv i URL preuzete datoteke

Web stranica s koje se pristupa (URL preporuke),

pretraživač koji se koristi i, ako je primjenjivo, operativni sistem računara.

1. Kako se prenose Vaši lični podaci?

Internet serveri našeg provajdera ispunjavaju trenutne bezbjednosne standarde. Trudimo se da zaštitimo Vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i brisanja. Vaši lični podaci se prenose na server u skladu s bezbjednosnim standardima TLS metode.

2. Šta su kolačići?

2.1. Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke u kojima se mogu čuvati lični podaci. Kolačići se mogu prenijeti na stranicu kada se ona pozove i na taj način omogućavaju dodjelu korisnika. Kolačići pomažu korisnicima da pojednostave upotrebu web lokacija.

Postoje kolačići koji su apsolutno neophodni za tehničke funkcije web stranice i kolačići koji nisu apsolutno neophodni za tehničku funkciju web stranice. Cilj nam je da Vas informišemo kako da donesete odluku za ili protiv upotrebe kolačića koji nisu apsolutno neophodni za tehničke funkcije web stranice. Međutim, potpuno korištenje web stranice ostaje moguće.

2.2. Kako se koriste kolačići?

U ovom dijelu pružamo informacije o vrsti i obimu upotrebe kolačića na našoj web stranici.

Korištenje portala za ponudu posla i sistema kandidata generalno je moguće bez kolačića koji ne služe tehničkim svrhama. Možete spriječiti praćenje pomoću kolačića u Vašem pretraživaču (Do-Not-Track (ne prati), Tracking-Protection-List (liste zaštite od praćenja)) ili zabraniti čuvanje kolačića treće strane. Osim toga, preporučujemo Vam redovnu provjeru sačuvanih kolačića, osim ako nisu izričito željeni.

Napomena: Ako se izbrišu svi kolačići, kolačići postavljeni za ulaganje prigovora (Opt-Out-Cookies) će također biti izbrisani; u tom slučaju, ponovo biste morali ulagati već upućene prigovore.

Kolačići, neophodni za korištenje sajta:

Kolačići sesije (Session Copkies) se ne mogu deaktivirati jer su potrebni za korištenje ove web stranice.

„PHPSESSID kolačić“ i „ScustomPortal-[...] kolačić“ koristi platforma u protokolima bez statusa, kao kriterijume identifikacije kod prepoznavanja više povezanih zahtjeva od korisnika i kako bi ih dodijelila jednoj te istoj sesiji. Ovi kolačići sadrže dugi alfanumerički identifikator koji se također čuva na serveru. Ako se oba ID-a podudaraju, korisniku je dozvoljeno da pošalje zahtjev serveru. Sesija i kolačić će biti uništeni kada se stranica zatvori.

3. Upotreba Adobe Analytics (Adobe Analitika)

Adobe Analytics

Adobe Analytics, usluga web analize koju pruža Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ireland (Irska)) („Adobe“); koristi se na ovoj web stranici u cilju analize i redovnog poboljšanja korištenja stranice. Ostvarene statističke rezultate koristimo za poboljšanje naše ponude i učinimo je interesantnijom za naše korisnike. Adobe Analytics koristi kolačiće s rokom trajanja od 24 mjeseca, koji se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korištenja web stranice.

Sve informacije koje generiše kolačić prenose se na Adobe server u SAD i tamo se čuvaju. S obzirom da je na ovoj web lokaciji aktiviran metod anonimiziranja Vaše IP adrese, Vaša IP adresa će biti prethodno skraćena. Adobe će koristiti ove informacije da za nas izvrši procjenu Vašeg korištenja web-sajta, da sastavi izveštaje o aktivnostima web stranice i da nam pruži ostale usluge u vezi s aktivnostima web stranice i korištenje interneta. Na ovaj način možemo vidjeti koji se dijelovi i tekstovi na našem sajtu čitaju i koriste, koliko često i da li dizajn našeg sajta utiče na obim korištenja. Ostvarene statističke rezultate koristimo za poboljšanje naše ponude i učinimo je interesantnijom za naše korisnike. Unosi u polja obrasca koji su napravljeni tokom procesa prijave se ne procijenjuju pomoću opcije Adobe Analytics.

Adobe nam pruža ove informacije isključivo kao zbirne podatke koji predstavljaju opću upotrebu web lokacije. Na osnovu podataka koje dobijamo od Adobe-a, korisnici ne mogu biti lično identifikovani niti se lični podaci bilo kojeg lica na ovaj način mogu pratiti.

Korištenje Adobe Analyitics opcije odobreno je na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1. slovo f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO).

Uvijek možete uložiti prigovor na izradu gore opisanih profila korištenja. To možete učiniti na sljedeće načine:

1.) Jedan od načina da uložite prigovor na web analizu od strane Adobe Analytics-a je postavljanje kolačića za isključivanje, koji nalaže Adobe-u da ne skladišti i ne koristi Vaše podatke u svrhe web analize. Imajte na umu da se, na ovaj način, web analiza neće realizovati sve dok pretraživač čuva kolačić za isključivanje. Ukoliko želite podnijeti kolačić za isključivanje, kliknite ovdje: http://vvv.adobe.com/de/privaci/opt-out.html

2.) Također, skladištenje kolačića koji se koriste za profiliranje možete spriječiti podešavanjem softvera svog pretraživača.

Napomena: u slučaju brisanja kolačića na uređaju, Opt-Out kolačić će također biti izbrisan, tako da ćete ponovo morati dostaviti svoje prigovore.

Adobe Test & Target (Adobe test i cilj)

Koristimo softver Test & Target kompanije Adobe. Stoga, radimo na dvije različite verzije ove web stranice. U tu svrhu, softver također nudi modifikovanu verziju (npr. s drugačijim sadržajem, strukturom i dizajnom) u usporedbi s originalnom verzijom ove web stranice. Usporedbom upotrebe obe varijante, može se utvrditi koju prezentaciju stranice naši posjetitelji preferiraju. Za više informacija o Adobe Test & Target funkcijama, posjetite: https://business.adobe.com/products/target/adobe-target.html.

Preko ove stranice, Adobe Test & Target neće, ni pod kojim uslovima, čuvati i obrađivati lične podatke, kao što je puna IP adresa. Obrađuju se samo one informacije koje ne dozvoljavaju izvođenje bilo kakvih zaključaka o pojedinim licima. Ponašanje pri korištenju je prikazano kumulativno, pomoću kvantitativnih metoda. Adobe koristi „kolačiće sesije (Session-Cookies)“ i „trajne kolačiće (Permanent Cookies)“: prvi se čuvaju u predmemoriji samo tokom Vašeg korištenja ove web stranice. „Trajni kolačići“ se koriste za bilježenje informacija o posjetiteljima koji više puta pristupaju ovoj web stranici.

Informacije o zaštiti podataka za Adobe Test & Target: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/target/ov/c_privaci.html

Ovdje možete isključiti Adobe Test & Target: https://dbsystelentities.d3.sc.omtrdc.net/optout.html.

4. Korištenje YouTube-a

Cilj nam je da Vam pružimo širok spektar multimedijalnih informacija. Video snimci sačuvani na YouTube-u su ugrađeni na našu web stranicu, na osnovu Omogućavamo vezu samo s YouTube-om. YouTube je usluga koju pruža Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (SAD).

Takozvani „režim proširene zaštite podataka“ je aktiviran za sve YouTube video zapise na našoj web stranici. YouTube obezbijeđuje ovakav režim što znači da YouTube ne čuva nikakve kolačiće s ličnim podacima na Vašem računaru. Prilikom pozivanja web lokacije i ugrađivanja video zapisa, IP adresa se prijenosi; ova opcija se ne može odobriti osim ako ste se prijavili na YouTube ili neku drugu Google uslugu prije pristupanja stranici, ili ako ste trajno prijavljeni.

Kada pustite ugrađeni video klikom na njega, zahvaljujući proširenom režimu zaštite podataka, YouTube čuva samo one kolačiće na Vašem računaru koji ne sadrže nikakve lične podatke. Ovi kolačići se mogu spriječiti odgovarajućim postavkama pretraživača i ekstenzijama. YouTube postavlja kolačić sesije koji se briše kada se pretraživač zatvori.

Dodatne informacije o integraciji YouTube video zapisa: (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de)

Dodatne informacije

Informacije o zaštiti podataka na portalu dobrodošlice na Onboarding platformu (Platforma za uključivanje): https://www.deutschebahn.com/de/datenschutzhinweise_willkommensportal-6880046

* Sve podružnice Deutsche Bahn-a AG pripadaju Deutsche Bahn-u.

** Zbog jasnoće, izbjegava se istovremena upotreba različitih rodnih formulacija. Međutim, svi opisi se odnose na sve polove.