Angajații recrutează angajați

 • Angajații recrutează angajați

  Recruta Prieteni

Valoarea primei

Angajări pe perioadă nedeterminată: 1500 EUR​

Pentru ocuparea posturilor permanente de cadre didactice universitare, meșteri, muncitori calificați și muncitori specializați se plătește un bonus de 1.500 de euro brut.

Vertrag Icon

Angajări pe perioadă determinată: 500 EUR ​

Pentru ocuparea posturilor temporare de cadre didactice universitare, meșteri, muncitori calificați și muncitori specializați se plătește o primă de 500 de euro brut (valabilă pentru angajările din perioada 01.08.2018 - 31.07.2023).

Kalender Icon

Stagiari și studenți din programul de educație în sistem dual: 500 EUR

Pentru ocuparea posturilor de stagiu și de studiu (formare profesională și programul de educație în sistem dual) se plătește un bonus de 500 EUR brut.

Notebook Laptop Lernen Icon

Cum pot recomanda pe cineva?

Nummer 1 Icon

Distribuire

Povestește-le prietenilor tăi despre DB ca angajator atractiv și despre beneficiile unui loc de muncă la DB. Pentru mai multe informații și despre piața muncii, consultă db.jobs.

Nummer 2 Icon

Aplicație online și salvarea datelor

În timpul aplicației online a cunoscuților tăi, se vor solicita și datele tale, în calitate de persoană care face recomandarea. Te rugăm să-i informi pe cunoscuții tăi că numele și prenumele tale, precum și adresa de e-mail (de serviciu sau privată) trebuie să fie salvate.

Mențiuni
 • Alternativ, poți utiliza formularul din interiorul acestui pliant pentru o cerere de aplicare efectuată în scris. Formularul completat trebuie să fie semnat de către persoana recomandată și de cea care o recomandă și trimis împreună cu cererea de aplicare prin poștă sau prin e-mail. Și în acest caz, are loc ulterior autentificarea ca angajat al DB.
 • Pentru autentificare, ai nevoie de numărul de identificare personal și de datele managerului de resurse umane. În cazul în care ai întrebări, managerul de departament te va ajuta în continuare. Având în vedere că managerii de resurse umane sunt responsabili pentru alocarea primei, informațiile sunt obligatorii.
 • Te rugăm să ai în vedere că recomandarea trebuie trimisă împreună cu cererea. Recomandările ulterioare nu sunt posibile.
End of expander content
Nummer 3 Icon

Autentificare ca angajat DB

După ce cunoscuții tăi au aplicat cu succes, vei primi un e-mail cu un link. Autentifică-te prin intermediul acestui link în termen de 2 săptămâni folosind numărul de identificare personal și datele partenerului tău HR-Business, ca angajat al Deutsche Bahn. Dacă nu cunoști numărul de identificare personal sau numele partenerului HR-Business, te rugăm să contactezi managerul de departament.

Nummer 4 Icon

Primirea primei

În cazul în care candidatul este recrutat și angajat cu succes, bonusul va fi plătit împreună cu salariul și va fi menționat pe fluturașul de salariu la aproximativ o lună după ce noul angajat începe să lucreze, însă sub rezerva că toate condițiile programului să fie îndeplinite. Dacă ai întrebări în acest sens, te rugăm să contactezi managerul de resurse umane responsabil.​

Condițiile programului

Standort Pin Icon Unde se aplică programul?

Programul se aplică din punct de vedere geografic în toate companiile DB din Germania din cadrul grupului (participare 100% în cadrul DB). Recomandările pot fi făcute în toate domeniile de activitate și în cadrul tuturor companiilor.

End of expander content
Hand hält Geld Icon Cine este eligibil pentru acordarea unei prime?

Toți angajații, funcționarii publici detașați, studenții din programul de educație în sistem dual și ucenicii unei companii DB din Germania din cadrul grupului, indiferent de cetățenie.

În plus, pot participa viitori angajați, elevii sau studenții din programul de educație în sistem dual, dacă contractul de muncă, de formare, respectiv de studiu a fost deja încheiat în momentul recomandării, iar activitatea se desfășoară în Germania.

Desigur, poți recomanda noi angajați în toate domeniile de activitate.

End of expander content
Error Icon Cine nu este eligibil pentru acordarea unei prime?
 • Angajații DB implicați în procesul de recrutare (de exemplu, partenerii de afaceri în domeniul resurselor umane, angajații unității organizaționale HM), precum și părțile interesate respective în procesul specific de aplicare și selecție
 • Angajații care desfășoară temporar activități de recrutare sau de marketing în materie de personal în ceea ce privește aplicațiile generate în acest context (dacă este cazul, funcții/atribuții temporare, cum ar fi mentorii elevilor, ambasadorii DB, sarcini în contextul taberelor de elevi) 
 • Managerii de rang superior și managerii ierarhici implicați în procesul specific de depunere a cererilor 
 • Stagiari, avocați stagiari, voluntari, autori de teze și participanți la programul de pregătire profesională Chance plus
 • Persoane care prestează servicii pentru sau în cadrul societăților DB în numele unor societăți din afara grupului 
 • Angajați care nu au un contract de muncă activ în Germania (de exemplu: contract de muncă activ într-o societate străină din cadrul grupului DB) 
End of expander content

Întrebări frecvente

Care sunt condițiile preliminare pentru acordarea unei prime?

În cadrul programului de recomandare a angajaților DB „Angajații recrutează angajați” se acordă o primă pentru recomandarea personală a unor noi colegi externi, în următoarele condiții: 

 • În cadrul procesului de aplicare online, prin intermediul portalului de carieră DB, candidatul introduce numele, prenumele și adresa de e-mail ale angajatului DB care îl recomandă în interogarea corespunzătoare și completează integral procesul de aplicare. 
 • Alternativ recomandarea se face prin intermediul unui pliant completat integral și semnat, pe care candidatul îl depune cel târziu în același timp cu documentele de candidatură. 
 • Persoanele care fac recomandarea se autentifică cu succes în calitate de angajați DB prin intermediul link-ului inclus în e-mail, în termen de 14 zile de la primirea e-mailului de verificare. Este posibilă o prelungire cu încă 14 zile. 
 • Recrutarea se face pentru un post permanent sau un post de studiu sau formare (formare profesională) într-o companie DB din domeniul de aplicare. 
 • Cuantumul primei depinde de tipul de angajare (permanent/temporar). Prima se acordă în cazul în care candidatul a fost recrutat cu succes pentru un post în conformitate cu condițiile programului, chiar dacă acesta și-a depus candidatura din proprie inițiativă. În cazul în care o aplicație (din propria inițiativă) este inițial pentru un post permanent, se va plăti și prima. 
 • Candidații recomandați nu au fost angajați de o societate în cadrul căreia DB are o cotă (de exemplu, ca angajați externi, studenți în activitate, stagiari, avocați stagiari, voluntari, autori de teze, liber profesioniști etc.) sau au prestat servicii pentru societățile DB în numele unor societăți din afara grupului (de exemplu, lucrători temporari, consultanți etc.). 
 • Candidații recomandați sunt angajați și încep să lucreze sau să urmeze cursuri de formare. 
 • În cazul unui loc de muncă permanent precedat de o formare funcțională (de exemplu, pentru mecanici de tren sau dispecerii de tren), prima pentru un post permanent se acordă la începerea formării pentru funcția respectivă, cu condiția că toate celelalte cerințe să fie îndeplinite.  
 • La momentul plății, persoana care face recomandarea este încă angajată sau repartizată la o companie DB din Germania (participare 100%) sau se află într-o relație de formare. Prin urmare, viitorii angajați, stagiari și studenții din programul de educație în sistem dual trebuie să începe să lucreze, să urmeze cursuri de formare sau studii și să fie încă încadrați în cadrul companiei DB la momentul plății.

Excepția: campania specială de angajare pe posturi pe perioadă determinată, în perioada dintre 01.08.2018 și 31.07.2023

Se va acorda o primă pentru recomandările făcute cu succes în perioada campaniei, cuprinsă între 01.08.2018 și 31.07.2023, cu condiția că noul angajat să fie angajat pe perioadă determinată (contractul de muncă va începe în perioada campaniei), iar contractul de muncă să fie încheiat de la început pentru o perioadă de cel puțin 12 luni (prelungirile nu sunt relevante).

Programul concernului „Angajații recrutează angajați” este un program voluntar derulat de către Concernul DB din partea angajatorului. Concernul DB își rezervă dreptul asupra unor modificări viitoare ale programului. În măsura în care se efectuează o plată în cadrul programului, aceasta nu reprezintă o pretenție legală pentru recomandări ulterioare.

End of expander content
Se pot face recomandări chiar înainte de prima zi lucrătoare?

Pot participa la program angajații, stagiarii și studenții din programul de educație în sistem dual, care au încheiat un contract de muncă, de formare sau de studii. Cu toate acestea, prima se plătește cel mai devreme de la începutul perioadei de angajare.

End of expander content
Un angajat poate face o recomandare și în timpul concediului pentru creșterea copilului și al concediului sabatic și în acest caz, când primește atunci bonusul?

Da, și în acest caz, persoana care face recomandarea va primi prima de îndată ce noul angajat/ucenic/student din programul de educație în sistem dual a preluat postul. Candidatului i se recomandă să înregistreze adresa personală de e-mail a persoanei care face recomandarea. În acest fel, aceasta se poate autentifica și fără acces la dispozitivul de serviciu al angajatului DB.

End of expander content
Ce se întâmplă cu datele persoanei care face recomandarea după angajarea candidaților recomandați:

În conformitate cu Ordonanța privind protecția datelor, datele stocate în sistem vor fi șterse automat după ce noul angajat își începe activitatea.

End of expander content
Angajații temporari din cadrul DB Zeitarbeit pot face recomandări și pentru alte companii DB?

Da, angajații temporari din cadrul DB Zeitarbeit sunt eligibili pentru participare.

End of expander content
Prestatorii de servicii externe pentru DB pot primi o astfel de primă?

Prestatorii de servicii externe pentru DB nu sunt eligibili pentru participare.

End of expander content
Prima se acordă doar pentru angajarea pe perioadă nedeterminată?

Prima pentru recomandare reușită a unui nou angajat extern, stagiar sau student din programul de educație în sistem dual se acordă numai pentru posturi pe perioadă nedeterminată. Prima va fi acordată în urma unei recrutări reușite pentru un post în conformitate cu termenii și condiții ale programului, chiar dacă candidatul a depus o cerere din proprie inițiativă.

Excepții:

Se va acorda o primă pentru recomandările făcute cu succes în perioada campaniei, cuprinsă între 01.08.2018 și 31.07.2023, cu condiția că noul angajat să fie angajat pe perioadă determinată (contractul de muncă va începe în perioada campaniei), iar contractul de muncă să fie încheiat de la început pentru o perioadă de cel puțin 12 luni (prelungirile nu sunt relevante). În acest caz, prima este de 500 de euro brut.

End of expander content
Care sunt companiile DB pentru care se aplică programul?

Programul se aplică din punct de vedere geografic tuturor companiilor DB din Germania din cadrul concernului (participare de 100%). Recomandările pot fi făcute în toate domeniile de activitate și în cadrul tuturor companiilor.

End of expander content
Recomandarea se poate face și pentru angajare temporară în cadrul companiei DB Zeitarbeit?

Da, condiția prealabilă pentru o recomandare eligibilă pentru primă este ca noul angajat să fie angajat pe perioadă nedeterminată sau pe bază de contract temporar cu o durată de cel puțin 12 luni, pe durata perioadei de campanie, până la 31.07.2023. Pentru contractele de muncă pe durată determinată de 6 până la 12 luni cu program temporar în cadrul DB Zeitarbeit, se aplică un program intern temporar DB-Zeitarbeit (independent de programul „Angajații recrutează angajați”). Informații despre acest program poți găsi pe DB Planet.

End of expander content
Există cazuri în care prima este redusă, de exemplu, din cauza muncii cu jumătate de normă?

Prima va fi acordată complet dacă sunt îndeplinite toate condițiile programului. Nu va exista nicio reducere de primă.

End of expander content
Se acordă vreo primă pentru recrutarea pe un post cu durată neterminată, cu pregătire prealabilă pentru funcția respectivă?

În funcție de calificările candidatului, unele posturi necesită o pregătire prealabilă pentru funcția respectivă, înainte de ocuparea postului permanent. În aceste cazuri – dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiții ale programului – prima se acordă la începerea pregătirii prealabile pentru funcția respectivă (de exemplu, în cazul dispecerilor de tren sau al mecanicilor de tren), deoarece recrutarea a fost făcută pentru un post cu durată nedeterminată și există un contract de muncă pe perioadă nedeterminată de la început.

End of expander content

Pe cine pot contacta dacă am întrebări despre programul „Angajații recrutează angajați”?

Nu ezita să contactezi MAWEMA@deutschebahn.com. De asemenea, poți găsi mai multe informații pe portalul personalului ”Personalportal” sau pe ”DB Planet”.

Eine Person sitzt vor einem Schreibtisch mit einem aufgestellten IPad. Daneben liegt ein Smartphone