Protecția datelor

Protecția datelor România

DB Schenker

Article: Protecția datelor

Îți mulțumim pentru accesarea portalului nostru de cariere. Suntem încântați că ești interesat de Deutsche Bahn (AG)* ca potențial angajator. Protecția datelor cu caracter personal ale solicitanților**, angajaților și tuturor terților care intră în contact cu noi este de o importanță deosebită pentru noi.Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Deutsche Bahn ia în considerare dispozițiile legale relevante privind confidențialitatea și securitatea datelor aplicabile în țările respective, precum și regulamentele sale interne privind confidențialitatea.

Prezenta Notificare privind confidențialitatea oferă informații cu privire la modul în care Deutsche Bahn prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor web care contin anunțuri de angajare in cadrul Deutsche Bahn sau pe care le furnizezi în alt mod către Deutsche Bahn, ca urmare a candidaturii tale pentru pozitiile deschise și explică prelucrarea datelor tale cu caracter personal în cursul procesului de solicitare.

Pentru claritate, această notificare privind confidențialitatea este împărțită în trei secțiuni: Prima secțiune A, oferă informații generale relevante pentru toate filialele/societățile afiliate Deutsche Bahn care utilizează aceste pagini web pentru procesele lor de aplicare. Specificul țării și al filialelor/afiliatelor în ceea ce privește confidențialitatea este explicat în secțiunea B. Secțiunea C oferă informații suplimentare cu privire la informațiile relevante din punct de vedere tehnic. 

Partea A – Informații generale

1. Care este scopul colectării datelor personale?

Deutsche Bahn prelucrează datele tale cu caracter personal pentru a gestiona candidatura ta. Datele pe care ni le furnizezi în conformitate cu solicitarea ta vor fi utilizate și prelucrate numai în scopul selecției. Pentru candidatura vom folosi doar informațiile pe care ni le-ai furnizat direct. Aceasta poate include detalii pe care le-ai stocat în rețelele de carieră online sau în alte pagini cu anunțuri de angajare.

În plus, scopul nostru este de a face procesul de aplicare cât mai ușor posibil pentru tine. Luăm în considerare cererea ta pentru pozițiile ulterioare din cadrul filialelor/afiliatelor noastre. În acest caz, este posibil să te contactăm și să te invităm să aplici pentru o altă poziție în cazul în care profilul tău corespunde cerințelor acesteia. Tu decizi atunci dacă esți interesat în aplicarea pentru aceasta poziție noua. Același lucru este valabil și pentru orice aplicație aleatorie pe care ai furnizat-o/transmis-o.

2. Ce date cu caracter personal colectăm?

Înregistrăm datele tale cu caracter personal care sunt relevante pentru procesul de depunere/transmitere a unei aplicații sau pe care ni le furnizezi în timpul acestui proces (inclusiv, dar fără a se limita la numele de familie, prenumele, adresa, adresa de e-mail, poziția pe care ai solicitat-o și detalii privind aplicația ta). Pentru a putea verifica temeinic candidatura ta, am putea avea nevoie, de asemenea de informații cu privire la cariera ta profesională anterioară și alte date similare.

Dacă în sistemul nostru există mai multe profiluri ale tale cu aceiași adresă de poștă electronică menționată, datele sunt combinate automat.  Datele vechi vor fi suprascrise cu datele cele mai noi. Toate atașamentele furnizate/încărcate vor fi păstrate.

În cazul unei aplicații care nu se referă la o poziție concretă, iți vom solicita, de asemenea informații cu privire la aspectele pe care le consideri importante (de exemplu: în ceea ce privește locația sau categoria de munca) pentru a fi în măsură sa-ti propunem alte locuri de muncă adecvate.

În cazul unei aplicații online este necesar sa completezi datele cu caracter personal în formularele disponibile și să încarci si documentele relevante. În cazul utilizării unor alte modalități de aplicare, înregistrăm informațiile relevante din aplicația/candidatura ta și stocăm inclusiv documentele aferente acesteia. 

3. Cine procesează informațiile din aplicația ta?

Datorită structurii organizatorice a Deutsche Bahn și în funcție de metoda de aleasă de tine pentru a aplica pentru o poziție deschisa, aplicația ta ar putea fi prelucrata de entități/departamente diferite. În toate cazurile, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv de către entitatea responsabilă cu recrutarea și, dacă este necesar, de către furnizorii de servicii care sunt obligați prin contract cat și prin lege să respecte reglementările aplicabile privind confidențialitatea.

În cazul aplicării online pentru un anumit loc de muncă sau pentru a participa la un eveniment de recrutare, poți, în calitate de solicitant extern, să accepți ca datele tale cu caracter personal sa fie disponibile si pentru alte locuri de muncă adecvate în aceeași companie sau într-o altă companie din grup (atât la nivel național, cât și internațional). Dacă nu ești de acord sau dacă îți retragi acordul, candidatura ta nu va mai fi luată în considerare pentru alte locuri de muncă deschise. Dacă ai aplicat prin e-mail sau poștă, te vom informa odată cu confirmarea primirii aplicației tale că dorim, de asemenea, să verificăm aplicația/candidatura ta în raport cu alte oferte de muncă din aceeași companie sau din alt entitate. În acest sens, te vom ruga să ne notifici dacă nu ești de acord cu acest lucru. Înainte de orice utilizare a datelor cu caracter personal, te vom contacta pentru a obține consimțământul tău expres. Poți anula/retrage in orice moment acordul tău cu privire la divulgare prin e-mail sau poștă, la adresa indicată în Clauza 1. Retragerea/ Anularea acordului de utilizare duce la neluarea in considerare a candidaturii pentru alte locuri de muncă.

4. Cine va fi informat despre candidatura ta?

Datele tale cu caracter personal sunt tratate strict confidențial și vor fi furnizate numai persoanelor competente implicate în procesul de recrutare și subcontractanților care ar putea furniza serviciile necesare în timpul procesului de selecție (de exemplu, furnizorii de teste online). Pentru mai multe detalii cu privire la subcontractanții de la nivel de țară și filială/afiliați, te rugăm să consulți secțiunea B.

În cazul în care candidatura este luată în considerare pentru angajare, utilizarea ulterioară sau divulgarea informațiilor tale se limitează la scopurile general acceptate legate de angajare către persoanele care trebuie să îndeplinească formalitățile specifice. Acest proces include informațiile divulgate furnizorilor interni sau terți pentru verificările necesare înainte de angajare și pentru îndeplinirea oricăror cerințe legale sau regulamentare.

Dacă aplici online, te rugăm să decizi în ce măsură ni se permite să iti partajăm datele cu caracter personal:

 • În cazul în care selectezi "la nivel național", profilul tău este vizibil personalului responsabil cu recrutarea în țara și unitatea de business în care se află poziția sau pe care ai selectat-o ca țară de interes cu ocazia procesului de aplicare. Dacă într-o anumită țară/unitate de business există modificări în acest sens, datorită cerințelor locale specifice, acestea sunt descrise în notificările acestora privind confidențialitatea, care se regăsesc în partea B a prezentei notificări.
 • În cazul în care selectezi "internațional", profilul tău este vizibil pentru personalul responsabil cu recrutarea, indiferent de țara în care se află acesta. Aceasta înseamnă că toți angajații responsabili din cadrul tuturor companiilor Grupului DB care utilizează această platformă în scopurile lor de recrutare, inclusiv, dacă este cazul, angajații împuterniciților au acces la aplicația/profilul tău. Poți afla companiile DB cărora li se aplică aceste prevederi dacă citești prezentarea generală a politicilor locale de confidențialitate (vezi secțiunea B)

În cadrul Grupului DB se aplică standarde minime uniforme pentru tratarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Politica noastră globală de confidențialitate.

În special, este inadmisibil să utilizam aplicația/profilul dumneavoastră în alte scopuri în afară de procesele noastre de recrutare, așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate. Cu toate acestea, te rugăm să reții că, datorită diferitelor reglementări aplicabile la nivel local privind protecția datelor, există niveluri diferite de protecție stabilite prin regulamentele naționale.

Dacă ai aplicat folosind orice alt mijloc de comunicare în afară aplicației online, datele tale cu caracter personal vor fi partajate numai în țara în care este disponibila poziția respectivă.

Poți în orice moment să-ți modifici decizia cu privire la vizibilitatea candidaturii tale, de exemplu, modificând opțiunea ca respectiva candidatura sa fie vizibilă la nivel internațional. Dacă dorești să faci acest lucru, te rugăm să consulți partea B și secțiunea specifică țării și filialei din tara respectiva pentru a identifica adresa de e-mail specifica.

5. Cum poți modifica datele tale cu caracter personal?

În cazul unei aplicații online, poți accesa și actualiza profilul și informațiile personale în „Profilul meu“, inclusiv datele tale personale și documentele adăugate, în orice moment. În plus, ai posibilitatea să-ti retragi candidatura pentru un anumit post utilizând opțiunea aflată în pagina aferentă profilului tău. Dacă dorești să iți ștergem profilul și/sau unele sau toate aplicațiile cu efect imediat, te rugăm să consulți partea B, pentru a identifica adresa de e-mail unde poți solicita ștergerea. În acest caz, vom informa, de asemenea, orice subcontractant (de exemplu, furnizorul de teste online) care ar fi putut primi datele dumneavoastră cu caracter personal și vom solicita ștergerea imediată a datelor tale cu caracter personal.

6. Când sunt șterse datele tale cu caracter personal?

Datorită diferitelor perioade de ștergere bazate pe diversele legi locale aplicabile privind protecția datelor, te rugăm să consultați paragraful relevant din partea B pentru mai multe detalii. Vom stoca datele tale cu caracter personal numai atât timp cât este necesar.

7. Ai întrebări despre confidențialitatea datelor?

Pentru întrebări și sugestii privind confidențialitatea si protecția datelor, te rugăm să te adresezi persoanelor de contact din țara respectivă și filiala/entitatea numită în partea B.

Partea B - Informații suplimentare specifice țării și filialei/afiliaților

La nivel național sunt 2 entități care prelucrează datele tale. În momentul consultării anunțului de recrutare vei identifica în cadrul cărei entități este vacant postul de interes astfel încât să poți contacta responsabilul pentru colectarea și prelucrarea datelor tale.

Procedura de aplicare la Schenker Logistics Romania SA.

Procedura de aplicare la DB Schenker GBS Bucharest S.R.L.

1. Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor?

A. Dacă aplici pentru un loc de muncă la Schenker Logistics România S.A. pe lângă informațiile generale din părțile A și C ale notificării privind confidențialitatea, sunt relevante următoarele informații:

Schenker Logistics Romania 196C, denumită în continuare "Compania", este societatea responsabila cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră. 

Responsabilul desemnat cu protecția datelor este domnul Trifan Mircea: ro.sm.buh.DPO@dbschenker.com.Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la aspectele privind prelucrarea si  protecția datelor tale personale in derularea procesului de  recrutarea noastră, ne poti contacta astfel: Prin posta către: Schenker Logistics Romania SA - Protecția Datelor, cu sediul in București, 196C, Calea Rahovei, sector 5.Prin email la adresa: ro.sm.buh.DPO@dbschenker.comB. Dacă aplici pentru un loc de muncă la DB Schenker GBS Bucharest S.R.L. pe lângă informațiile generale din părțile A și C ale notificării privind confidențialitatea, sunt relevante următoarele informații:

DB Schenker GBS Bucharest S.R.L. este societatea responsabilă cu colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră.   Responsabilul desemnat cu protectia datelor este Bianca Rascanu: ro.sm.cnd.HR-Operations@dbschenker.com.Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la aspectele privind prelucrarea si  protecția datelor dumneavoastra personale in derularea procesului de recrutare, ne puteti contacta astfel: Prin postă către: DB Schenker GBS Bucharest S.R.L. – Protecția datelor, cu sediul in București, Hermes Business Campus, etajul 7, 5-7 Dimitrie Pompeiu Blvd., Sectorul 2, 020335 .Prin email la adresa: ro.sm.cnd.HR-Operations@dbschenker.com.

2. Care este temeiul juridic si cum colectăm datele tale cu caracter personal în scopul unei cereri de angajare?

(Supliment la partea A punctul 1)2.1. Temeiul juridic Colectăm datele cu caracter personal în scopul gestionării aplicației tale în temeiul articolului 6 clauza 1 (1) b) și a articolului 6 clauza 1 (1) d) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, respectiv cu privire la prefigurarea încheierii unui contract și dacă cererea ta nu este luata in considerare, în urma procesului de recrutare, păstrăm datele tale in baza interesului nostru legitim de a putea răspunde la orice plângeri sau solicitări făcute în legătură cu desfășurarea acestui proces de recrutare. 

Este la deplina ta alegere dacă dorești sa ne furnizezi astfel de date cu caracter personal. Datorită specificului procesului de recrutare, nu vom putea efectua procesul de recrutare, în absența unor date necesare pentru acesta în scopul evaluării și încheierii unui contract de muncă cu Compania. 2.2. Cum colectăm datele tale personale? În ceea ce privește aplicația ta, ne angajăm să utilizăm doar datele care vin direct de la tine prin CV, apeluri telefonice sau interviuri. Aceasta poate include, de asemenea, date pe care le pui la dispoziție online în scopul descrierii carierei profesionale (de exemplu, postările pe rețelele sociale). 

De asemenea, colectăm datele cu caracter personal necesare recrutării și prin intermediul site-urilor de recrutare dacă ai aplicat in urma unui anunț de angajare existent pe un astfel de site (BestJobs, E-jobs) sau dacă am identificat CV-ul tău pe un astfel de site. Datele tale cu caracter personal pot fi colectate și prin intermediul aplicațiilor transmise prin procedura pe care angajații Companiei o au la dispoziție de a comunica CV-ul către departamentul de recrutare. În această situație, după deschiderea unei anumite poziții / oportunitate de locuri de muncă în cadrul Companiei, poți trimite CV-ul unui angajat al Companiei, acesta urmând să trimită CV-ul către departamentul responsabil. 

Colectăm date cu caracter personal si prin intermediul aplicațiilor tale la târgurile de locuri de muncă unde participăm și la care te înscrii. 

Dacă ești încă student, datele tale ne pot fi trimise de către terți iar noi le vom introduce în baza noastră de date. După includerea în baza noastră de date, vei primi un e-mail în acest sens și iți vom solicita acordul pentru transmiterea oportunităților de angajare in Companie.

În cazul în care ai aplicat folosind site-ul nostru de cariere (https://jobs.deutschebahngroup.careers/)  alegând opțiunea „National“ în momentul depunerii candidaturii, datele tale vor fi vizibile pentru companiile menționate mai jos la punctul 5 din prezenta secțiune.

3. Ce date colectăm în scopul prelucrării aplicației tale?

3.1. Datele cu caracter personal colectate sunt:a) datele de identificare și datele de contact incluse în CV (de exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail)b) datele incluse în CV-ul tău (inclusiv educația, experiența profesională, hobby-uri)c) datele colectate din rețelele profesionale (ex: LinkedIn), dacă este cazuld) profilul comportamental în urma evaluării comportamentale în timpul fazei de selecțiee) orice informație furnizată de tine în timpul interviuluif) imaginile capturate de sistemele noastre CCTV în cazul în care accesezi locațiile noastre

Te rugăm să ai in vedere că nu există nicio consecință negativă asupra ta, dacă decizi să nu furnizezi aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele tale cu caracter personal sunt necesare pentru procesul de recrutare, caz în care, nu ni le furnizezi nu vom putem continua procesul de recrutare. 3.2. Scopul colectării datelorScopul prelucrării datelor constă în derularea si gestionarea procesului de recrutare (de exemplu, verificarea formării și compatibilității generale în cadrul Companiei și a locului de muncă dorit) și a încheierii unui contract si va fi strict limitată la aceste scopuri. 

4. Cine prelucrează informațiile conținute în candidatura ta?

(Supliment la partea A punctul 3)Datele tale vor fi furnizate numai persoanelor competente implicate în procesul de recrutare și subcontractanților care ar putea furniza serviciile necesare în timpul procesului de selecție (de exemplu, furnizorii de teste online). 

Datorită structurii organizaționale a DB Schenker, echipa care decide asupra aplicarii dumneavoastră poate lucra într-o altă țară din Regiunea Europa.

În cazul în care ești luat în considerare pentru angajare, utilizarea ulterioară sau divulgarea informațiilor tale se limitează la scopuri generale acceptate legate de ocuparea forței de muncă către persoanele care au responsabilități in acest scop. Aceasta include informațiile transmise furnizorilor interni sau terți pentru verificările necesare înainte de angajare si îndeplinirea  oricăror cerințe legale sau regulamentare de grup.

5. Cine este informat despre candidatura ta?

(Supliment la partea A punctul 4)În cazul în care optezi pentru "Național"  datele tale (CV și profil) vor fi vizibile pentru următoarele entități situate în România: Schenker Logistics Romania SA și DB Schenker GBS Bucharest S.R.L.

Aceste companii fac parte din grupul DB și procesează datele tale în calitate de operatori, numai în scopul procesului de recrutare și angajare.  

În cazul în care nu ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către aceste companii sau una dintre acestea te rugăm să trimiteți un e-mail companiei care a postat anunțul de angajare.  

Drepturile tale în conformitate cu normele GDPR vor fi asigurate de ambii operatori în conformitate cu secțiunea 8 din Politica de confidențialitate. În timpul procesului de recrutare vei fi contactat doar de compania care a inițiat procesul de recrutare. Datele tale nu vor fi transferate niciunei persoane fizice sau juridice din afara Companiei, cu excepția celor specificate în această Politică de confidențialitate.

În orice caz, vei fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest transfer sau divulgare este prevăzută în mod expres de legislația Uniunii Europene sau de legislația națională, pe baza obligațiilor de respectare a dispozițiilor legale relevante. 

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, putem utiliza împuterniciți pentru gestionarea procesului, cum ar fi furnizorul nostru de gestionare a bazelor de date (Deutsche Bahn AG).  De asemenea, împuterniciții pot utiliza sub-împuterniciți pentru a gestiona bazele de date în legătură cu candidații care aplica pentru o poziție deschisa în cadrul Companiei (Avature Limited, Avature Spain SL, Avature S.R.L). Astfel, Compania a încheiat cu acești împuterniciți acorduri de prelucrare a datelor cu clauze adecvate pentru a se asigura că aceștia își asumă obligațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal (inclusiv ștergerea lor) în deplină conformitate cu legile aplicabile și pentru a oferi un nivel adecvat de protecție al acestora. În plus, prin intermediul acordurilor de prelucrare a datelor încheiate, împuterniciții au obligația de a încheia cu sub- împuterniciții același tip de acorduri de prelucrare a datelor. 

De asemenea, dacă este cazul, transferăm datele tale furnizorului de servicii care evaluează calitățile candidaților potriviți pentru funcțiile de conducere. În acest scop, furnizorul, în calitate de operator de date cu caracter personal, va efectua o evaluare a calităților tale care ne vor fi transmise, noi urmând a decide cu privire la continuarea procesului de recrutare.

6. Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă limitată de 2 ani, această perioadă fiind determinată luând în considerare momentul finalizării procesului de recrutare  cat și interesul legitim al Companiei de a păstra datele candidaților care nu au fost selectați pentru posibila soluționare a reclamațiilor acestora.

In situația în care Compania nu îți transmite o oferta de angajare pentru postul la care ai aplicat, dorim sa avem posibilitatea de a te contacta în viitor pentru a-ti aduce în atenție alte oportunități de carieră în cadrul Companiei aceasta prelucrare fiind bazata pe interesul legitim al Companiei legat de procesul de gestionarea eficienta a activităților de recrutare;  in acest caz, te vom putem contacta într-o perioadă de 1 an de la finalizarea procesului de recrutare. După această perioadă, nu te vom mai contacta pentru posibile oportunități de carieră, cu excepția cazului în care tu soliciți transmiterea în continuare a acestor informații.

În orice caz, vom continua să prelucrăm datele tale cu caracter personal în cazurile în care acest lucru este impus de lege sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom colecta datele tale cu caracter personal pentru o perioadă suplimentară în cazul în care ștergerea lor imediată ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de rezervă și recuperare a datelor.

7. Securitatea datelor personale

Securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor tale personale sunt foarte importante pentru noi, Compania adoptând toate măsurile organizatorice și tehnice necesare în acest sens. 

8. Drepturile tale și modul în care le poți exercita:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul de refuz pentru efectuarea anumitor tipuri de prelucrări;
 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor de personal
 • Dreptul de corectare a datelor
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor tale.;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Aceste drepturi pot fi exercitate față de toate companiile care prelucrează datele tale

În cazul în care ai aplicat la Schenker Logistics România, te rugăm să trimiți orice solicitare prin e-mail la adresa DPO ro.sm.buh.DPO@dbschenker.com sau prin scrisoare recomandată trimisă la sediul Companiei din București, Calea Rahovei, nr. 196C, sector 5;

În cazul în care ai aplicat la DB Schenker GBS Bucharest S.R.L. , te rugăm să trimiti orice solicitare prin email la adresa ro.sm.cnd.HR-Operations@dbschenker.com sau prin scrisoare recomandată la sediul companiei din Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 5-7, Hermes Business Campus, Etajul 7,  Sectorul 2.

În cazul în care consideri că solicitarea ta nu a fost soluționată, poți trimite o cerere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul central în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, România.

Partea C – Informații tehnice

Din motive tehnice, anumite date trebuie colectate și salvate atunci când vizitezist site web. Următoarele date sunt colectate fără nicio acțiune din partea ta și salvate până când sunt șterse automat după 10 zile:

 • Adresa IP de pe computerul de interogare,
 • Data și ora accesului,
 • Numele și adresa URL a fișierului accesat,
 • Site-ul web de pe care a avut loc accesul (adresa URL de referință),
 • Browser-ul utilizat și, în unele cazuri, sistemul de operare al computerului tău

1. Cum sunt transferate datele tale. cu caracter personal?

Serverul de internet al furnizorului nostru îndeplinește standardele actuale de securitate. Scopul nostru este să-ti protejăm datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, publicării, schimbării și ștergerii. Datele tale personale sunt transferate către servere utilizând standardul de securitate, metoda TLS.

2. Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot stoca date cu caracter personal. Cookie-urile pot fi trimise pe acest site web atunci când este apelat, permițând identificarea utilizatorului. Cookie-urile îi ajută pe utilizatori să utilizeze mai ușor site-urile de internet.Facem diferența între cookie-urile necesare funcțiilor tehnice ale site-ului web și cele care nu sunt necesare. Am dori să îți oferim opțiunea de a lua o decizie în cunoștință de cauză sau împotriva utilizării cookie-urilor care nu sunt necesare pentru funcțiile tehnice ale acestui site web. Utilizarea acestui site în întregime nu va fi afectată de acest lucru.

3. Cum sunt utilizate cookie-urile?

Aici găsiți informații despre cum și în ce mod sunt utilizate cookie-urile pe site-urile noastre.Utilizarea portalului de carieră și a sistemului de aplicații este în general posibilă fără utilizarea cookie-urilor care nu au un scop tehnic. Aceasta înseamnă că poți preveni urmărirea browser-ului de la cookie-uri (bifați, nu urmăriți) sau nu permiteți salvarea cookie-urilor terțe. În plus, vă recomandăm să verificați periodic cookie-urile salvate dacă nu doriți în mod expres.Te rugăm să reții că atunci când ștergi toate cookie-urile, ștergi și orice cookie-uri de renunțare, ceea ce înseamnă că trebuie să reiei procesul de ștergere/renunțare.

Cookie-urile care sunt obligatorii pentru utilizarea site-ului:Cookie-urile de sesiune nu pot fi dezactivate, deoarece sunt necesare pentru utilizarea acestui site web.

„Cookie-ul PHPSESSID” și „ScustomPortal - [...] cookie” sunt utilizate de platformă pe protocoale fără statut ca si criterii de identificare pentru a recunoaște mai multe cereri asociate ale unui client și pentru a le atribui unei singure sesiuni. În aceste cookie-uri există un ID alfanumeric lung inclus, care este, de asemenea, stocat pe server. În cazul în care ambele ID-uri se potrivesc, clientului i se permite să trimită o cerere către server. Sesiunea și modulul cookie sunt distruse imediat ce pagina este închisă. Cookie-urile care nu sunt obligatorii pentru utilizarea site-ului includ cookie-uri Google Analytics. Te rugăm să consulți articolul 3.

4. Utilizarea Adobe Analytics

Acest site web utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irlanda) ("Adobe"), pentru a analiza și îmbunătăți periodic utilizarea acestui site web. Statisticile pe care le colectăm ne permit să ne îmbunătățim serviciile și să le facem mai interesante pentru dumneavoastră ca utilizator. Adobe Analytics utilizează cookie-uri cu o durată de 24 de luni care sunt stocate pe computerul dvs. pentru a ne permite să analizăm modul în care utilizați site-ul web.Informațiile generate de cookie sunt transferate către un server Adobe din SUA și stocate acolo. Deoarece pe acest site este activată o tehnică de anonimizare a adresei IP, adresa dvs. de IP va fi prescurtată în prealabil. Adobe va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al întocmirii de rapoarte privind activitatea site-ului web și al furnizării altor servicii pentru noi legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. În acest fel, putem vedea cât de des sunt citite și utilizate anumite secțiuni și texte de pe paginile noastre și dacă designul paginii noastre are o influență asupra gradului de utilizare. Statisticile obținute ne permit să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Înscrierile efectuate în câmpurile de formular în timpul procesului de aplicare nu sunt evaluate cu Adobe Analytics.Adobe ne furnizează aceste informații doar ca date agregate care reprezintă utilizarea generală a site-ului web. Informațiile pe care le primim de la Adobe nu sunt personalizate și nici nu pot fi legate de o anumită persoană.Temeiul juridic pentru utilizarea Adobe Analytics este art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f) GDPR.Vă puteți opune în orice moment creării profilurilor de utilizator descrise mai sus. Există mai multe modalități de a face acest lucru:1.) O posibilitate de a vă opune analizei web de către Adobe Analytics este de a seta un modul cookie de dezactivare, care să instruiască Adobe să nu stocheze sau să utilizeze datele dvs. în scopuri de analiză web. Vă rugăm să rețineți că, în cazul acestei soluții, analiza web nu va avea loc decât atât timp cât cookie-ul de excludere este stocat de browser. Dacă doriți să setați acum cookie-ul de excludere, vă rugăm să faceți clic aici: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html2.) De asemenea, puteți împiedica stocarea cookie-urilor utilizate pentru crearea profilului prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului dvs.Vă rugăm să rețineți: dacă ștergeți modulele cookie de pe dispozitivul dumneavoastră, se va șterge și modul cookie de excludere, astfel încât trebuie să vă exercitați din nou dreptul de opoziție.

5. Utilizarea YouTube

Vrem să îți oferim o mare varietate de informații în formatele media. Site-ul nostru include videoclipuri YouTube încorporate. Activăm doar o conexiune la YouTube. YouTube este un serviciu al Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Modul de confidențialitate este activat pentru toate videoclipurile YouTube de pe site-ul nostru. Modul îmbunătățit de confidențialitate este furnizat de YouTube și asigură faptul că YouTube nu salvează cookie-uri care conțin date personale pe computerul tău. Când site-ul web este apelat și în încorporarea videoclipurilor, adresa IP este transmisă. Acest lucru nu va fi atribuit niciunei alte date dacă înainte de a accesa pagina nu te-ai conectat la YouTube sau la alt serviciu Google sau dacă nu ești conectat permanent.

Când dai clic pentru a reda videoclipul încorporat, modul îmbunătățit de confidențialitate înseamnă că YouTube salvează pe computer numai cookie-uri care nu conțin date de identificare personală. Aceste cookie-uri pot fi dezactivate în setările și extensiile browser-ului. YouTube setează un cookie de sesiune care este șters când închizi browser-ul.Pentru mai multe informații despre videoclipurile YouTube integrate, consultați pagina informațională YouTube la: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

Informații suplimentare

* Prin Deutsche Bahn se consideră și toate filialele/companiile afiliate ale Deutsche Bahn AG.** Din motive care permit lecturarea mai ușoară a notificării de confidențialitate, se renunță la utilizarea simultană a genului masculin și feminin. Cu toate acestea, toate descrierile se aplică tuturor tipurilor de gen.