Izjava o privatnosti podataka

Izjava o privatnosti podataka Nemačka

DB AG (важи само за пријаве за посао у Немачкој.)

Artikel: Izjava o privatnosti podataka

Zaštita podataka podnosilaca prijave i novih radnika

Zahvaljujemo što ste posetili našu veb-stranicu. Raduje nas što ste zainteresovani za kompaniju Deutsche Bahn (AG)* kao Vašeg potencijalnog poslodavca. Veoma nam je važna zaštita ličnih podataka podnosilaca prijave**, naših radnika kao i svih trećih strana sa kojima sarađujemo.

Tokom obrade ličnih podataka, Deutsche Bahn poštuje sve zakonske regulative o zaštiti i bezbednosti ličnih podataka u određenim državama, kao i sve naše domaće zakonske odredbe koje se odnose na istu oblast.

Ova Izjava o zaštiti podataka sadrži informacije o proceduri koju Deutsche Bahn sprovodi nad ličnim podacima, prikupljenim sa internet stranica koje nude zaposlenje u Deutsche Bahn-u ili nad ličnim podacima koje dostavljate u Deutsche Bahn prilikom prijavljivanja za posao; takođe, ova Izjava pruža uvid u detalje postupka obrade ličnih podataka tokom prijavljivanja.

Kako bi bila što preciznija, ova Izjava o zaštiti podataka se deli na tri dela: Deo A - sadrži opšte informacije o svim podružnicama kompanije Deutsche Bahn koje koriste ovu stranicu za prijavu. Deo B – sadrži informacije o pojedinostima zaštite podataka u konkretnoj državi i kompaniji. Tehnički relevantne informacije sadržane su u Delu C.

Deo A – Opšte informacije

1. Koji je cilj prikupljanja ličnih podataka?

Da bi obradila Vašu prijavu, kompaniji Deutsche Bahn su potrebni Vaši lični podaci. Sve podatke koje prikupimo u okviru procesa Vaše prijave, koristimo samo u cilju odabira kandidata. Za obradu Vaše prijave, koristimo samo direktno dostavljene podatke, uključujući informacije koje ste nam dostavili putem onlajn portala za zapošljavanje.

Takođe, želimo da Vam maksimalno olakšamo ceo proces prijave. Rado ćemo razmotriti mogućnost Vaše prijave na druga radna mesta otvorena u našim podružnicama. Ukoliko Vaš profil odgovara drugom radnom mestu, kontaktiraćemo Vas, nakon čega imate mogućnost da odlučite želite li da se prijavite na to radno mesto.

2. Koje lične podatke prikupljamo?

Prikupljamo podatke koji su potrebni za prijavu odnosno one koje nam dostavite u toku procesa prijave (npr., ime, prezime, adresu, imejl adresu, radno mesto za koje se prijavljujete, kao i ostale informacije vezane za Vašu ličnu prijavu). U cilju što detaljnije procene Vaše prijave, postoji mogućnost da će nam trebati dodatne informacije, npr. o Vašem prethodnom radnom iskustvu.

Takođe možemo da Vas pitamo o Vašim preferencijama (npr. u vezi lokacije ili određene grupe poslova koje Vas zanimaju) kako bismo Vas imali u vidu za buduća odgovarajuća radna mesta.

Ukoliko u našem sistemu postoji više Vaših profila sa istom imejl adresom, podaci će biti automatski spojeni tako da se stariji podaci priključuju novijima; Stari podaci će biti izbrisani i zameniće ih novi. Ako želite da se prijavite onlajn, upišite svoje lične podatke u onlajn formulare i učitajte odgovarajuće dokumente.

Ukoliko prijavu dostavljate preko drugih kanala, iz nje prikupljamo potrebne podatke i čuvamo ih u našem sistemu.

3. Ko obrađuje informacije iz Vaše prijave?

Vašu prijavu mogu da obrade različiti nadležni organi kompanije Deutsche Bahn, što zavisi od načina dostave Vaše prijave i pravila organizacione strukture navedene kompanije. U svakom slučaju, lične podatke obrađuje samo kompanija odgovorna za oglas za posao i, po potrebi, pružaoci usluga koji su ugovorom obavezni i zakonski dužni da poštuju relevantne propise o zaštiti podataka.

Kao eksterni podnosilac prijave, ostvarujete pravo prenosa Vaših ličnih podataka za druga potencijalna radna mesta, u relevantnim ili drugim kompanijama Grupe (nacionalnim ili internacionalnim) kada se prijavljujete onlajn za određeno radno mesto ili učestvujete u određenom događaju koji ima svrhu realizacije zapošljavanja. U slučaju da ne pristanete / povučete ranije datu saglasnost na navedeno, Vaše prijave za druga radna mesta više neće biti razmatrane. Ako ste prijavu poslali elektronskom poštom ili poštom, prilikom potvrde prijema prijave obavestićemo Vas da želimo da uporedimo Vašu prijavu sa drugim ponudama za posao u nekoj od kompanija Grupe. Ukoliko se ne slažete sa ovde navedenim, molimo da nas obavestite: u tom slučaju ćemo Vas kontaktirati kako bismo ponovo dobili Vašu saglasnost za bilo kakvu dalju obradu Vaših ličnih podataka. Svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka možete opozvati u bilo kom trenutku, imejlom ili slanjem dopisa poštom na adresu navedenu u Delu B, Odeljak 1. Ukoliko opozovete svoju saglasnost na obradu Vaše prijave, prijave za druga radna mesta neće biti razmatrane.

4. Ko će dobiti obaveštenje o Vašoj prijavi?

Vaši lični podaci će se tretirati kao strogo poverljivi i biće dostupni samo odgovornim licima, uključenim u proces obrade prijave, kao i izvođačima koji pružaju usluge neophodne za proces selekcije (npr. pružaocima onlajn testova). Pogledajte Deo B za detalje o izvođačima na nivou države i kompanije.

U slučaju da ste kandidat za zaposlenje, naknadno korišćenje ili otkrivanje vaših ličnih podataka biće ograničeno samo na svrhu zaposlenja i na lica koja takve informacije moraju da imaju tokom procesa zaposlenja. Ovo se takođe odnosi na informacije koje se otkrivaju internim ili eksternim pružaocima usluga, radi neophodnih provera pre zapošljavanja i zbog zakonskih ili zvaničnih zahteva.

Ukoliko prijavu dostavljate onlajn, od Vas ćemo zatražiti informaciju o tome u kojoj meri možemo dalje obraditi, tj. proslediti vaše lične podatke.

Ako izaberete opciju „Nacionalno“, Vaš profil će biti vidljiv samo licima koja vrše proces zapošljavanja unutar države i divizije u kojoj se nalazi oglašeno radno mesto ili unutar države koju ste, u prvobitnoj prijavi, naveli kao željenu državu. Ako u pojedinačnim zemljama/podružnicama kompanije dođe do odstupanja zbog posebnih zahteva, o tome će biti reči u delu B Vašeg Obaveštenja o zaštiti podataka.

Ako izaberete opciju „Internacionalno“, Vaš profil će biti vidljiv i licima koja vrše proces zapošljavanja u drugim državama. To znači da svi odgovorni radnici u svim kompanijama DB Grupe koji koriste ovu platformu za oglašavanje slobodnih radnih mesta, kao i zaposleni njihovih odgovarajućih obrađivača podataka, ako je primenljivo, imaju pristup Vašoj prijavi za posao ili Vašem profilu. Na koje se kompanije DB Grupe ovo zapravo odnosi, možete saznati iz pregleda priloženih lokalnih obaveštenja o zaštiti podataka (pogledajte Deo B).

U okviru DB Grupe primenjuju se jedinstveni minimalni standardi za rukovanje ličnim podacima; takvi standardi su postavljeni u našim globalnim smernicama za zaštitu podataka.

Ova Politika privatnosti posebno zabranjuje korišćenje Vaše prijave ili profila u bilo koju drugu svrhu osim za ovde opisani proces zapošljavanja. Međutim, treba imati na umu da postoje različiti nivoi zaštite u različitim državama zbog različitih, lokalno primenljivih propisa o zaštiti podataka. Ako ste se prijavu poslali putem kanala koji nije onlajn, Vaši lični podaci će biti vidljivi samo u državi u kojoj se oglašena pozicija nalazi. Svoju odluku o vidljivosti Vaše prijave možete promeniti u bilo kom trenutku, npr. na način da poništite odluku o međunarodnoj vidljivosti. U cilju pronalaženja konkretne imejl adrese, u Delu B ove Izjave možete pogledati odgovarajuću državu i oblast specifičnu za kompaniju.

5. Kako možete da promenite svoje lične podatke?

Ako prijavu dostavljate onlajn, na oglasnoj tabli uvek možete da otvorite i ažurirate svoj profil i lične podatke, uključujući priložene dokumente. Preko svog profila takođe možete opozvati prijavu.

Ukoliko želite da odmah izbrišemo Vaš profil i/ili neke ili sve vaše prijave, u Delu B ćete pronaći konkretnu imejl adresu na kojoj možete da zatražite brisanje. U tom slučaju ćemo takođe obavestiti sve ugovarače (npr. pružaoce onlajn testova) koji su primili Vaše lične podatke i zatražiti od njih da iste odmah izbrišu.

6. Kada će Vaši lični podaci biti obrisani?

Odgovarajući periodi brisanja su, na osnovu različitih lokalnih zakona o zaštiti podataka, navedeni u Delu B. Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno ili propisano zakonom.

7. Da li imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka?

Za sva pitanja i sugestije u vezi sa zaštitom podataka, kontaktirajte naša kontakt lica u konkretnoj zemlji i kompaniji, navedena u Delu B.

Deo B – Dodatne informacije o državi i kompaniji, Nemačka

Proces prijave u Deutsche Bahn AG ili grupi kompanija u Nemačkoj.

Ukoliko želite da se prijavite za posao u Deutsche Bahn AG ili bilo kojoj kompaniji u okviru DB Grupe na području Nemačke (osim kompanija navedenih u Delu B-6), pored opštih informacija navedenih u Delovima A i C Izjave o zaštiti podataka, relevantne su sledeće specifične karakteristike, specifične za državu:

1. Pod kojom odgovornošću se prikupljaju podaci i šta je svrha prikupljanja podataka?

1.1. Ko je odgovoran za prikupljanje i obradu podataka?

Deutsche Bahn AG, Odeljenje za zapošljavanje, Europaplatz 1, 10557 Berlin, prikuplja i obrađuje Vaše podatke u ulozi kontrolora obrade podataka.

Ako podnosite prijavu za rukovodeću / rizičnu funkciju, Vaše podatke obrađuje Odeljenje EFF (Electronic Frontier Foundation) za zapošljavanje na radnim mestima izvršnih direktora Grupe i izvršnih rukovodilaca 1 odnosno ovlašćenih predstavnika Grupe (za zapošljavanje na pozicijama izvršnih direktora – izvršnih rukovodilaca 2) Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin.

Odgovorno lice za zaštitu podataka: Marein Müller: konzerndatenschutz@deutschebahn.com

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili predloge u vezi zaštite podataka u okviru procesa zapošljavanja, kontaktirajte nas na dole navedenoj adresi:

Deutsche Bahn AG

Odeljenje za ljudske resurse

Zaštita podataka

Europaplatz 1

10557 Berlin

datenschutz-personalgewinnung@deutschebahn.com

ili

Deutsche Bahn AG

Abteilungen EFF oder HB

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

1.2. Koji je cilj prikupljanja ličnih podataka?

Da bi obradila Vašu prijavu, kompaniji Deutsche Bahn su potrebni Vaši lični podaci. Sve podatke koje prikupimo u okviru procesa Vaše prijave, koristimo samo u cilju odabira kandidata. Za obradu Vaše prijave, koristimo samo direktno dostavljene podatke, uključujući informacije koje ste nam dostavili putem onlajn portala za zapošljavanje.

Takođe, želimo da Vam maksimalno olakšamo ceo proces prijave. Rado ćemo razmotriti mogućnost Vaše prijave na druga radna mesta otvorena u našim podružnicama. Ukoliko Vaš profil odgovara drugom radnom mestu, kontaktiraćemo Vas, nakon čega imate mogućnost da odlučite želite li da se prijavite na to radno mesto.

U slučaju da se prijavljujete za obavljanje rukovodeće / rizične funkcije, Vaše lične podatke obrađujemo kako bi se utvrdila podobnost za zapošljavanje na radna mesta navedene prirode.

2. Koja je pravna osnova prikupljanja ličnih podataka u okviru prijave za zaposlenje? (Dodatak Delu A, broj 1)

Vaše lične podatke prikupljamo u svrhu obavljanja procesa prijave, na osnovu Člana 6 Stav 1 b), Člana 88 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi sa članom 26 Stav 1 rečenica 1, 1. alternativnog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG). Ukoliko šaljete onlajn prijavu za određeno radno mesto, ako popunjavate inicijativnu prijavu ili prijavu u vezi sa učestvovanjem u događaju zapošljavanja (videti 9.2 Portal događaja), potrebno je da sami upišete svoje podatke u odgovarajući onlajn obrazac. Nakon što izvršite onlajn registraciju, poslaćemo Vam poruku potvrde, iz bezbednosnih razloga. Kod apliciranja putem elektronske pošte, beležimo sve relevantne podatke u našem sistemu za zapošljavanje i otpremamo vaša dokumenta uključujući i vašu imejl adresu. Vaša imejl adresa će tada biti izbrisana iz našeg poštanskog sandučeta. Ukoliko dostavljate pisanu prijavu u papirnoj formi, skeniraćemo Vašu dokumentaciju za prijavu i učitaćemo istu u naš sistem za zapošljavanje. Nakon unosa informacija, originalne dokumente vraćamo nazad poštom.

Obradu Vaših ličnih podataka kada koristite „Job Profiler“ (uporediti 9.4 Job Profiler) vršimo u skladu sa Članom 6 Stav 1 f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO). U našem je interesu da Vam obezbedimo pravu stručnu obuku u Deutsche Bahn-u.

Pravni osnov naše aktivne potrage za kandidatima (uporediti 7. Active Sourcing (Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje)), a u skladu sa Članom 6. Stav 1. f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), jeste naš interes u pronalasku lica koja bi mogla biti zainteresovana za naše ponude za posao.

Pravni osnov za proveru lične podobnosti predstavlja Odeljak 26 (1) Rečenica 1 Saveznog zakona o zaštiti ličnih podataka (BDSG), član 6 (1) f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO) i interni sporazum Izvršnog odbora Grupe. Naš legitimni interes je obaveza integrisanja zaposlenih na definisanim, istaknutim fokusnim funkcijama rukovodećeg osoblja i potreba smanjenja rizika za DB Grupu.

3. Koje podatke prikupljamo u okviru Vaše prijave? (Dodatak Delu A, Stav 2)

Kada primimo Vašu prijavu, obavezujemo se da ćemo koristiti samo podatke koji dolaze direktno i lično od Vas.

Ovo takođe može uključivati podatke koje ostavljate na internetu, u cilju svoje profesionalne prezentacije (npr. na društvenim mrežama). Ne vršimo nikakve dalje pretrage o Vama na internetu. Molimo da nam dostavite više informacija (bilo da su dostupne onlajn ili ne) o Vašem radnom iskustvu.

Ukoliko u našem sistemu postoji više Vaših profila sa istom imejl adresom, podaci će biti automatski spojeni tako da se stariji podaci priključuju novijima; Stari podaci će biti izbrisani i zameniće ih novi. Dostavljeni / otpremljeni prilozi se neće brisati.

Ukoliko se prijavljujete onlajn, možete preneti svoj profil sa društvene mreže (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo) umesto ručnog unosa ličnih podataka ili učitavanja CV-a.

Zbog zakonski određene minimalne starosne dobi za neke od naših aktivnosti, u obavezi smo da unesemo podatke o Vašim godinama života ili datumu rođenja. Ako niste državljanin EU, potrebna Vam je radna dozvola za rad u Nemačkoj; to je razlog zbog čega, tokom Vaše prijave, moramo pitati za Vašu nacionalnu pripadnost.

4. Ko obrađuje informacije iz Vaše prijave? (Dodatak Delu A, Stav 3)

U slučaju da Vaš zahtev razmatra DB Zeitarbeit GmbH, pružalac kadrovskih usluga u Deutsche Bahn Grupi, uvek ćemo zatražiti Vašu izričitu saglasnost pre bilo kakve obrade ili prenosa Vaših podataka.

Obavezno onlajn testiranje je naš prvi selektivni korak u izboru uvodnih programa za stručno osposobljavanje i dualne studije.

U sprovođenju onlajn testiranja, radimo zajedno sa našim ugovornim partnerom Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg. Informacije potrebne za sprovođenje procedure onlajn testiranja (ID kandidata, prijavljena pozicija) prosleđujemo u Aon Assessment GmbH, isključivo u tu svrhu.

U cilju popunjavanja određenih radnih mesta, potrebno je prethodno izvršiti medicinski i/ili psihološki test sposobnosti. O rezultatima dobijenim nakon izvođenja testiranja o sposobnosti za konkretno radno mesto, obaveštavaju nas naši angažovani pružaoci usluga. Ne dobijamo nikakve informacije o rezultatima koje ste postigli na ličnom nivou.

Ako budete izabrani za određeno radno mesto, kao i tokom daljeg procesa zapošljavanja, Vaša dokumentacija koju ste podneli prilikom prijave biće dostavljena onima koji su odgovorni za zapošljavanje na to određeno radno mesto na koje ste primljeni u relevantnoj kompaniji grupe.

Ako Vaša prijava bude razmatrana od strane kompanije u poslovnoj jedinici DB Cargo, obradićemo Vaše podatke putem automatizovanog poređenja sa sankcionim listama relevantnih propisa EU.

Ukoliko su prijavljujete za grupu zanimanja u okviru zapošljavanja u inostranstvu (Cross Border Recruiting) i prihvatate opcije zapošljavanja na drugim radnim mestima ili pozicijama, tada će Vaši podaci, kao i u okviru alternativne provere, biti prosleđeni i u druge kompanije koje posluju u okviru Deutsche Bahn-a (Nemačke železnice), a koje imaju svoja registrovana sedišta u Nemačkoj. Tokom ovog postupka, a iz pravnih i kvalifikacionih razloga, Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni sledećim institucijama: privrednim komorama, zanatskim komorama, državnim organima nadležnim za strance, savetovalištima i centrima za nostrifikaciju sertifikata i razvijanje projekata „Socijalna i kulturna integracija“. U svakom momentu imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših podataka. O ulaganju prigovora, gore navedene institucije će takođe biti obaveštene te će odmah obrisati Vaše podatke, pod uslovom da takav korak nije u suprotnosti sa njihovim obavezama čuvanja podataka.

Ako se prijavljujete za poziciju koja ima za cilj pisanje doktorske teze, Vaši podaci će biti podeljeni sa odgovornim supervizorom u visokoškolskoj ustanovi ili univerzitetu (profesor ili predstavnik). Ovo se odnosi na biografiju i svedočanstva ili odgovarajući prepis ocena. Omogućeno je učestvovanje u intervjuu.

5. Ostanite sa nama u kontaktu / Bahn mreža za bivše zaposlene

Ukoliko pristanete na prenos i obradu Vaših ličnih podataka u cilju apliciranja za druga radna mesta u relevantnoj kompaniji ili u drugim kompanijama grupe (na nacionalnom ili internacionalnom nivou) (pogledajte B4), pozivamo Vas da ostanete u kontaktu sa nama u cilju eventualne profesionalne orijentacije.

U tom slučaju Vam možemo ponuditi da Vas, npr., nakon što ste se prijavili za određeno radno mesto ili nakon stažiranja u DB-u, i dalje obaveštavamo o odgovarajućim ponudama za posao ili aktuelnim temama koje se odnose na DB.

Ukoliko se usaglasite sa gore navedenim, kontaktiraćemo Vas u vezi sa Vašim preferencijama (npr. željeni region, željeno područje rada, željena vrsta rada) i vaše dostupnosti. Vi donosite odluku o tome da li Vas možemo kontaktirati samo sa konkretnim predlozima za posao, ili biste takođe želeli da dobijate informacije o DB događajima/sajmovima, u smislu Vaše profesionalne oblasti.

6. Ko će dobiti obaveštenje o Vašoj prijavi? (Dodatak Delu A, Stav 4)

Ako izaberete „nacionalno“, vaši podaci će biti obrađeni u okviru DB grupe u Nemačkoj (osim DB Schenker Nemačka i DB Cargo jedinica: DB Cargo BTT GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, RBH Logistics GmbH, TFG Transfracht Internationale Gesellschaft fur Kombiben Guterverkehr mbH , DB Intermodal Services GmbH, Transa Spedtions GmbH i DB Cargo Logistics GmbH). Ako se prijavite na jednu od DB Cargo jedinica pomenutih ovde, vaši podaci se generalno neće deliti izvan odgovarajuće jedinice.

U slučaju da gore pomenute jedinice DB Cargo prenose proces prijave za posao na DB Grupu u Nemačkoj, regruteri DB Grupe u Nemačkoj takođe imaju pristup vašim podacima kako bi sproveli proces.

Ako se prijavljujete za poziciju koja podrazumeva rukovodeću funkciju, osetljivu na integritet i/ili rizičnu funkciju i da biste proverili vašu ličnu podobnost za ovu poziciju, vaši lični podaci će takođe biti prosleđeni organima nadležnim za proveru vaše lične podobnosti u DB Grupa preneta. Ukoliko je transfer u treću zemlju neophodan kao deo ove provere, kao odgovarajuće garancije primenjuju se standardne klauzule EU o zaštiti podataka.

7. Active Sourcing (Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje)

U cilju zapošljavanja novih kadrova, aktivno tražimo interesantne profile kandidata na društvenim mrežama, forumima ili drugim slobodno dostupnim izvorima na internetu. Kao deo ove aktivne potrage za kandidatima, obrađujemo samo podatke koje su ova lica očigledno i javno objavila (ime, profilni podaci, kontakt detalji ako je primenljivo).

Obično kontaktiramo kandidate preko poruke na određenoj društvenoj mreži. Kandidatima nudimo mogućnost lične razmene informacija (konsultacije), gde ih upoznajemo sa Deutsche Bahn-om i mogućim otvorenim radnim mestima. Kandidati mogu sami da odluče da li žele da se prijave za neko od radnih mesta putem pristupa portalu ili preko obezbeđenog linka. Osim toga, u kontaktu sa nama možete ostati putem ovog pristupnog kanala za profesionalnu orijentaciju (pogledajte B5). Za mogućnost ostvarivanja daljeg kontakta, prethodno ćemo od Vas zatražiti saglasnost.

Ukoliko nam ne odgovorite na poziv da se prijavite na konkurs ili da ostanete u kontaktu sa nama, izbrisaćemo Vaše lične podatke najkasnije nakon četiri meseca.

8. Kada će Vaši lični podaci biti izbrisani? (Dodatak Delu A, Stav 6)

U okviru onlajn prijave za određeno radno mesto ili učešće na događaju u vezi sa procesom zapošljavanja, kao i kod čuvanja Vaših podataka u svrhu dugoročnog kontakta, u svakom momentu možete i sami da izbrišete svoje podatke i dostavljene priloge (npr. vaš CV). Takođe, možete nam proslediti zahtev da mi izbrišemo Vaše podatke. Ako želite da se Vaš profil kandidata odmah izbriše, koristite kontakt adresu navedenu pod 1.

Standardni vremenski period brisanja ličnih podataka je četiri meseca nakon završetka procesa prijave (odbijanje ili imenovanje se vrši od prvog radnog dana) ili nakon završetka događaja vezanog za proces zapošljavanja.

Ako ste svoje podatke, dostavljene u cilju stručnog osposobljavanja ili ostvarivanja dualnog studijskog programa, izbrisali ili ste od nas zatražili da to učinimo, o istom ćemo odmah obavestiti našeg partnera za onlajn test, Aon Assessment GmbH, sa informacijom da se Vaši podaci moraju odmah izbrisati. Redovni vremenski period za izvršenje brisanja podataka u Aon Assessment GmbH je 4 meseca od poslednjeg pristupa podnosioca zahteva onlajn testu.

Ako ste se, u nekom od naših centara za procenu, prijavili za programe obrazovanja dualnog stepena ili za naš program pripravnika, Vaš rezultat će biti sačuvan najduže 12 meseci.

Vaš nalog kao kandidata/zainteresovanog lica (korisnički onlajn nalog) biće automatski izbrisan sa našeg portala za ponudu posla, u vremenskom periodu od 4 meseca nakon brisanja Vaše poslednje prijave za posao, pod uslovom da od tada niste posećivali isti portal. Ako ste portal posećivali bez podnošenja prijave, rok za brisanje od 4 meseca teče od trenutka poslednje posete portalu. U oba slučaja, dobićete obaveštenje putem imejla, 14 dana pre brisanja Vašeg naloga kojim Vas obaveštavamo da je brisanje Vašeg naloga na čekanju. U istom obaveštenju ćemo dostaviti informaciju da je jednokratni ulazak na Vaš nalog kandidata/zainteresovanog lica (korisnički onlajn nalog) dovoljan da nalog ostane aktivan i da spreči brisanje.

Ako odlučite da svoje podatke čuvate u svrhu dugoročnog kontakta (B5), kontaktiraćemo vas svakih 12 meseci putem imejla da ponovo proverimo vašu saglasnost. Ako ne želite dalji kontakt, Vaš nalog kandidata/zainteresovanog lica (korisnički onlajn nalog) će biti potpuno izbrisan 4 meseca nakon slanja ove e-poruke.

Podaci lica prijavljenih u području Active Sourcing (Aktivno pronalaženje novih kandidata za zaposlenje) biće obrisani šest meseci od početka procesa izbora, osim ako se ne dobije saglasnost za dalju obradu od strane lica na koje se ovaj postupak odnosi.

9. Funkcije DB portala za zapošljavanje

Funkcije DB portala za zapošljavanje opisane su u nastavku.

9.1. Kontakt za zapošljavanje u Deutsche Bahn-u

Budite slobodni da nas kontaktirate direktno na portalu za zapošljavanje. Možete koristiti stavku menija „Kontakt“ na dnu veb-stranice da biste pozvali obrazac za kontakt. Popunjavanjem pojedinačnih polja na obrascu, Vaš zahtev će biti poslat direktno imejlom timu za zapošljavanje Deutsche Bahn-a. Polja označena sa "*" su obavezne informacije koje su nam potrebne da odgovorimo na Vaš zahtev. Lični podaci, koje nam dostavljate u okviru ovog zahteva za kontakt, koristimo samo za odgovor na Vaš zahtev ili da vas kontaktiramo i za odgovarajuću tehničku administraciju. Ove podatke ne koristimo ni u koju drugu svrhu, niti ih prosleđujemo trećim stranama. Isto se odnosi i na upite koji nam stižu na imejl adrese tima ili službe za zapošljavanje. Vaš zahtev će biti obrisan nakon obrade ili nakon što zatražite brisanje, najkasnije nakon 6 meseci.

9.2. Portal događaja

Na našoj stranici za zapošljavanje nudimo Vam mogućnost da na portalu događaja pretražite događaje koji vas zanimaju ili da se prijavite za učešće u njima. Učešće na događaju regrutovanja radne snage može rezultirati konkretnom opcijom za zaposlenje. Ako imate pristup berzi poslova, možete se prijaviti na portal događaja; ukoliko nemate pristup berzi poslova, na portal događaja se možete registrovati kao novi korisnik. Ako se prijavite za učešće u događaju, možete dati saglasnost na prenos vaših ličnih podataka na druga odgovarajuća radna mesta i za događaje u relevantnoj kompaniji ili u drugim kompanijama Grupe (nacionalnim ili internacionalnim). U slučaju da ne pristanete / povučete ranije datu saglasnost na navedeno, Vaše prijave za druga radna mesta više neće biti razmatrane.

9.3. Podela posla sa nekim

Na našoj berzi poslova i na portalu događaja nudimo Vam mogućnost da poslove ili događaje podelite sa prijateljima ili poznanicima. Ako želite da sa nekim podelite posao ili događaj, unesite svoje ime, svoju imejl adresu i imejl adresu primaoca u polje za unos podataka. Zatim upišite naslov i poruku za primaoca. Imejl sa Vašom porukom i vezom do oglasa za posao će se automatski generisati i poslati primaocu. Ovde upisane podatke nećemo sačuvati.

9.4 Job Profiler

Uz pomoć Job Profiler-a, korisnicima nudimo mogućnost da putem kratkog testa saznaju koja stručna obuka bi im odgovarala. Lični podaci korisnika, uključujući rezultate, ni u jednom trenutku se ne čuvaju na serverima Deutsche Bahn-a ili ugovornog obrađivača podataka i ne stavljaju na raspolaganje trećim stranama.

9.5. Četbot

Podrška:Na portalu za zapošljavanje nudimo mogućnost još direktnijeg kontakta sa nama. Na mnogim stranicama portala naći ćete mali krug sa simbolom za ćaskanje u donjem desnom uglu ekrana. Sa našim četbotom možete kontaktirati 24/7 klikom na ikonu. Ukoliko ste pitanja postavili u toku radnog vremena, a četbot nema odgovarajući odgovor, takva pitanja se mogu proslediti timu za zapošljavanje. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa Vašom prijavom, kontaktirajte nas pomoću obrasca za kontakt. Ako tokom ćaskanja postavite pitanje o svojoj prijavi, bićete upućeni na kontakt formular. Izričito Vas molimo da u ovoj opciji ne unosite nikakve lične podatke.

Prijava:Na većinu naših ponuda radnih mesta možete se prijaviti koristeći četbot. Da biste to uradili, kliknite na dugme „Prijavi se odmah“ u oglasu za posao i izaberite „Prijavi se preko četbota“. Četbot se zatim automatski otvara u režimu aplikacije. Svi podaci uneseni u četbot se čuvaju direktno u našem sistemu za zapošljavanje.

9.6. Lista za praćenje poslova sa imejl funkcijom

Portal za ponudu radnih mesta nudi mogućnost stavljanja poslova na listu za praćenje. Da biste to uradili, kliknite na simbol zvezdice u oglasu za posao. Pozicija se zatim čuva u lokalnoj memoriji pretraživača. Brisanjem keša pretraživača, brišu se i označene pozicije.

Slanje liste praćenja putem imejla moguće je uz pomoć́ obrasca. Unošenjem imejl adrese lista za praćenje se šalje navedenom primaocu. Adresa imejla će se koristiti samo za slanje preko servera pošte Deutsche Bahn AG i nakon toga će se obrisati.

10. Društvene mreže

10.1. Koje podatke prikupljamo, kako i zašto obrađujemo Vaše podatke?

Prisutni smo na raznim društvenim mrežama: tako Vam pružamo širok, multimedijski asortiman i sa Vama razmenjujemo ideje o važnim temama. Osim kod odgovarajućeg pružaoca društvene mreže, prikupljamo i obrađujemo lične podatke korisnika i na „fan“ stranicama. Osim preko pružaoca određene društvene mreže, lične korisničke podatke takođe prikupljamo i na „fan“ stranicama. Takođe Vas obaveštavamo o tome koje lične podatke prikupljamo na društvenih mrežama, kako ih koristimo i kako možete uložiti prigovor na korišćenje podataka. Odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka detaljnije su objašnjeni u ponudi navedenoj u nastavku. Aktivnosti društvenih medija kojima upravljamo i koje su detaljnije opisane u nastavku, vrše se na osnovu usklađivanja interesa, u skladu sa Članom 6. Stav 1. Tačke (f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (nem. DSGVO).

10.1.1 Facebook

Predstavljamo našu kompaniju na Facebook-u, na kanalu DB Karierre (https://www.facebook.com/DBKarriere/). Na ovom kanalu ćete naći uvid u opise poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mestima i događajima vezanim za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja.

Facebook nudi široke mogućnosti za interakciju i multimedijalnu prezentaciju. Posetite našu „fan“ stranicu. Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland (Dablin, Irska) prikuplja, čuva i obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti. Politika privatnosti je dostupna na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Facebook Insights. Ova usluga beleži vašu aktivnost na našoj stranici i čini nam je dostupnom u anonimnoj statistici. preglede i prosečno trajanje video reprodukcije, informacije o tome u kojim zemljama i gradovima se naši posetioci nalaze i statistike o rodnim odnosima, uzrastu i jezicima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

Više informacija o Facebook Insights na: https://vvv.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Za obradu podataka u okviru Facebook Insights opcije, zajedničku odgovornost delimo Facebook i mi. Detalji o tome su regulisani u sporazumu o zajedničkoj odgovornosti (Joint Controller Addendum), koji možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Irska omogućava korisnicima uvid u osnove dodatka stranice „Insights“.

Možete nas kontaktirati putem privatnih poruka na Facebook-u. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je poslednji odgovor bio pre više od 6 meseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno obrišemo iz kanala društvenih medija, u okviru DB Personnel Marketinga.

10.1.2 Instagram

Na kanalu DB Karriere (https://www.instagram.com/dbkarriere/) vodimo Vas iza kulisa Deutsche Bahn-a: ovde možete naći različite opise poslova u Deutsche Bahn-u i dobiti informacije o slobodnim radnim mestima i događajima za zapošljavanje. DB tim takođe profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika na Instagramu i postavlja najlepše slike i video zapise iz svakodnevnog rada zaposlenih u Deutsche Bahn-u.

Posetite nas na Instagramu; lične podatke će čuvati i obrađivati Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dablin, Irska, kao pružalac usluga korišćenja Instagrama, u skladu sa politikom privatnosti Instagram-a. Politika privatnosti je dostupna na: https://help.instagram.com/519522125107875

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Instagram Insights. Ova usluga beleži vašu aktivnost na našoj stranici i čini nam je dostupnom u anonimnoj statistici. preglede i prosečno trajanje video reprodukcije, informacije o tome u kojim zemljama i gradovima se naši posetioci nalaze i statistike o rodnim odnosima, uzrastu i jezicima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

Možete nas kontaktirati putem privatnih poruka na Instagram-u. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je poslednji odgovor bio pre više od 6 meseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno obrišemo iz kanala društvenih medija, u okviru DB Personnel Marketinga.

Za reklamne kampanje naši zaposleni mogu koristiti tzv. filtere za objavljivanje odabranog sadržaja iz baze podataka.

10.1.3 Twitter

Kanal DBKarriere (https://twitter.com/DBKarriere) pruža uvid u profile poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mestima i događajima za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja.

Posetite naše kanale na Twitter-u, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, SAD; Twiter će, kao operater, skladištiti i obraditi lične podatke u meri opisanoj u politici privatnosti. Politika privatnosti na: https://twitter.com/de/privacy

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike Twitter Analytics. Ova usluga beleži vašu aktivnost na našoj stranici i statistički je beleži. Ova opcija nam daje uvid u, između ostalog, interakcije naših pretplatnika, posete našoj stranici, opseg objava, informacije o aktivnostima naših pretplatnika i informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posetioci dolaze, kao i statistiku o rodnom odnosu, starosnoj strukturi, pružaocima usluga i interesima (akumulirani) naših posetilaca. Zaključci o pojedinim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim nalozima od strane administratora nisu mogući (osim mesečne ocene najvernijih pratilaca i najviše pominjanja).

Na Twitter-u nas možete kontaktirati putem privatnih poruka. Upravljanje privatnim porukama na našim platformama društvenih mreža pruža mogućnost da sve 1:1 dijaloge, kod kojih je poslednji odgovor bio pre više od 6 meseci na kraju svakog kvartala (ključni datum 31. mart, 30. jun, 30. septembar, 31. decembar) ručno obrišemo iz kanala društvenih medija, u okviru DB Personnel Marketinga.

10.1.4 YouTube

Kanal Deutsche Bahn Karriere (https://www.youtube.com/user/DBKarriere) predstavlja video zapise koji pružaju uvid u opise poslova i različite poslovne oblasti Deutsche Bahn-a, kao i savete za prijavu. DB tim takođe profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika YouTube-a.

Lične podatke čuva i obrađuje Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, kao operater YouTube-a, u skladu sa politikom privatnosti pod kojom posluje Google. Politiku privatnosti pronađite na: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Osim toga, mi generalno ne obrađujemo nikakve lične podatke.

10.1.5 Snapchat

Kanal dbkarriere pruža uvid u profile poslova u Deutsche Bahn-u, informacije o slobodnim radnim mestima i događajima za zapošljavanje. DB tim takođe profesionalno odgovara na pitanja i komentare korisnika na Snapchat-u.

Posetite naš kanal, Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA, SAD; Snapchat, kao operater, obrađuje lične podatke u skladu sa politikom privatnosti u skladu sa politikom pod kojom Snapchat posluje. Politika privatnosti: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

Ne vršimo obradu podataka. Lični podaci su snimci (fotografije) koje drugi korisnici Snapchat-a šalju na naš kanal tokom nekog događaja. Slanjem snimaka nama, korisnici se slažu da se snimci mogu deliti na našem kanalu. Snimci poslati na naš nalog brišu se sami nakon 24 sata i tada više nisu dostupni.

10.1.6 LinkedIn

Na kanalu Deutsche Bahn (https://www.linkedin.com/company/deutschebahn/) nalaze se informacije o projektima Deutsche Bahn-a, slobodnim radnim mestima i događajima za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja. Ovaj kanal takođe koristimo, kako je detaljnije objašnjeno u Delu B br. 6 ove Izjave o zaštiti podataka, i za aktivnu potragu za kandidatima.

Posetite naše kanale na LinkedIn-u; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dablin 2, Irska; kao operater, LinkedIn čuva i obrađuje lične podatke u meri opisanoj u politici privatnosti. Politika privatnosti nalazi se na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike LinkedIn Insights. Ova usluga beleži vašu aktivnost na našoj stranici i čini nam je dostupnom u anonimnoj statistici. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u preglede naše stranice, doseg objava (i originalnog i plaćenog sadržaja), interakcije sa objavom, prikaze reprodukcije video zapisa, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova dolaze naši posetioci, kao i u statistiku o polu, uzrastu i jeziku naše ciljne publike.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

10.1.7 Xing

Na kanalu Deutsche Bahn (https://www.xing.com/companies/deutschebahn/) nalaze se informacije o projektima Deutsche Bahn-a, slobodnim radnim mestima i događajima za zapošljavanje. DB tim je na raspolaganju da odgovori na sva vaša pitanja. Ovaj kanal takođe koristimo, kako je detaljnije objašnjeno u Delu B br. 6 ove Izjave o zaštiti podataka, i za aktivnu potragu za kandidatima.

Posetite naše Xing kanale; Xing Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, kao operater, skladišti i obrađuje lične podatke u meri opisanoj u smernicama za zaštitu podataka. Politika privatnosti nalazi se na: https://privacy.king.com/de/datenschutzerklaerung

Podatke obrađujemo samo u vrlo ograničenom obimu:

U svrhu dizajniranja naših stranica, a kako bi iste zadovoljile potrebe korisnika i kako bi se omogućila kontinuirana optimizacija, koristimo usluge statistike „Xing Statistiken“. Podaci iz Xing analiza se procenjuju anonimno tako da se ne mogu izvlačiti zaključci o pojedinačnim korisnicima. Pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nije moguć. Ova usluga beleži vašu aktivnost na našoj stranici i čini nam je dostupnom u anonimnoj statistici. Ova opcija nam daje uvid, između ostalog, u preglede stranica, prikaze stranica, pratioce, interakcije sa objavama, podatke o tome iz kojih zemalja i gradova dolaze naši posetioci, kao i statistiku o odnosima polova, uzrastu, jezicima i delatnostima naših ciljnih grupa.

Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima od strane administratora nisu mogući.

10.1.8 TikTok

Kadrovsko-marketinška služba Deutsche Bahn-a AG reklamira na TikToku ponude za posao i obrazovanje za ciljnu grupu ljudi starosti između 16 i 24 godine.

Klikom na neku od ovih reklama na TikTok-u, bićete usmereni na određene oblasti na portalu za ponude radnih mesta. Brojimo zainteresovane koji su kliknuli na odgovarajući oglas da bismo izmerili uspeh samog oglašavanja. Rezultat prebrojavanja je anoniman i na osnovu njega se ne mogu izvući nikakvi zaključci o licima koja su pregledala oglase.

Takođe, TikTok nam dostavlja konačnu statistiku vezanu za uspeh oglašavanja. U smislu kontrole našeg oglašavanja putem Ad Manager-a kompanije TikTok, u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda pravde, utvrđena je zajednička odgovornost kompanija Deutsche Bahn i TikTok u pogledu prikupljanja podataka i procena TikToka vezanih za prikazivanja oglasa. Sa tim u vezi, sklopljen je ugovor o zajedničkoj kontroli sa TikTok-om, prema Članu 26. Stav 2 Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), kojim se regulišu detalji o zajedničkoj odgovornosti i koji možete pronaći ovde (vgl. Uslovi posebne nadležnosti, od 2. septembra 2022. godine, https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms, Deo B 1, stavovi 3 i 4).

Kao korisnik TikTok-a možete kontrolisati u kojoj meri želite da primate prilagođene oglase na TikTok-u.

Kada koristite TikTok, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dablin, D02 T380, Irska prikuplja, čuva i obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti. Politiku privatnosti podataka možete pronaći ovde.

10.1.9 Veb aplikacija proširene stvarnosti (AR).

Koristimo dobavljača usluga VRketing GmbH, Munchner Str. 36, 01187 Drezden, Nemačka, da prikažemo takozvana AR iskustva za naše korisnike koristeći tehnologiju kompanije 8th Vall Inc. sa registrovanom kancelarijom u Palo Altu, Kalifornija, SAD. Ovo zahteva pristup kameri vašeg uređaja krajnjeg korisnika. Vaš uređaj krajnjeg korisnika će unapred dobiti vašu saglasnost, osim ako ste generalno dozvolili pristup kameri. Video slike sa kamere neće napustiti uređaj krajnjeg korisnika. Ako odbijete pristup, nećete moći da koristite AR uslugu.

Informišite se o obradi vaših ličnih podataka od strane 8th Vall Inc. na https://vvv.8thvall.com/privaci.

10.2. Da li će podaci biti prosleđeni?

Da bismo realizovali našu ponudu, obično je neophodno uključivanje obrađivača kojima su potrebna uputstva, npr. od operatera data centara ili drugih uključenih strana.

Spoljne pružaoce usluga, koji obrađuju podatke u naše ime, pažljivo biramo i sa njima smo uvek vezani samo po ugovoru. Pružaoci usluga rade po našim uputstvima, što je obezbeđeno strogim ugovornim propisima, tehničkim i organizacionim merama i dodatnim kontrolama.

U suprotnom, Vaši podaci će biti prosleđeni samo ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost ili ako tako nalaže zakon.

Društvene mreže

Potrebno je naglasiti sledeće: kada podatke obrađuju Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn i Xing, podaci korisnika mogu se obrađivati i van Evropske unije. Ovo može dovesti do rizika za korisnike: npr. može doći do otežavanja sprovođenja korisničkih prava. Za detalje pogledajte deklaracije o zaštiti podataka na Facebook-u, Instagramu, Twitter-u, Snapchat-u, LinkedIn-u i Xing-u.

Ne prenosimo podatke u treće zemlje tj. zemlje van EU/EEP ili u neku međunarodnu organizaciju, osim ako za to postoje odgovarajuće garancije, uključujući standardne ugovorne klauzule EU i odluku Komisije EU o adekvatnosti.

11. 11. Tehničke informacije na portalu za ponudu radnih mesta (https://db.jobs/de-de) (dodatak Delu C)

11.1. Dodatne informacije o korišćenju kolačića (dodatak Delu C, Stav 2)

Kolačići sesije se ne mogu deaktivirati jer su potrebni za korišćenje ove veb-stranice.

„JSESSIONID kolačić" se koristi kao identifikaciona karakteristika u aplikacijama na protokolima bez statusa, da bi se prepoznalo nekoliko povezanih zahteva klijenta i da bi se kolačići dodelili za sesiju. Ovaj kolačić sadrži dugi alfanumerički ID, koji se takođe čuva na serveru. Ako se oba ID-a podudaraju, klijent može serveru da šalje zahteve. Sesija i kolačić se uništavaju čim se stranica zatvori.

11.2. Dodatne informacije o korišćenju YouTube-a (dodatak Delu C, Stav 4)

Cilj na je da Vam pružimo širok spektar multimedijalnih informacija. Video-snimci sačuvani na YouTube-u su ugrađeni na našu veb-stranicu, na osnovu Člana 6 Stav 1, slovo f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (nem. DSGVO). Omogućavamo vezu samo sa YouTube-om. YouTube je usluga koju pruža Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Takozvani „režim proširene zaštite podataka“ je aktiviran za sve YouTube video-zapise na našoj veb-stranici. YouTube obezbeđuje ovakav režim što znači da YouTube ne čuva nikakve kolačiće sa ličnim podacima na Vašem računaru. Prilikom pozivanja veb-lokacije i ugrađivanja video zapisa, IP adresa se prenosi; ova opcija ne može da se odobri osim ako se ste se prijavili na YouTube ili neku drugu Google uslugu pre pristupanja stranici, ili ako ste trajno prijavljeni.

Kada pustite ugrađeni video klikom na isti, zahvaljujući proširenom režimu zaštite podataka, YouTube čuva samo one kolačiće na Vašem računaru koji ne sadrže nikakve lične podatke. Ovi kolačići se mogu sprečiti odgovarajućim podešavanjima pretraživača i ekstenzijama. YouTube postavlja kolačić sesije koji se briše kada se pretraživač zatvori.

Dodatne informacije o integraciji YouTube video-zapisa možete pronaći na stranici sa informacijama o YouTube-u na: https://support.google.com/youtube/ansver/171780?hl=de

11.3. Integracija Google mapa

Na našu veb-stranicu uključujemo sadržaj sa Google mapa. U osnovnom podešavanju ova usluga nam je neaktivna, ali se može aktivirati.

Klikom na link za prikaz mape („Aktiviraj mapu“) bićete povezani sa Google mapama. Na taj način prenosite lične podatke (najmanje, svoju IP adresu) Google-u. Nakon klika će se prikazati spoljni sadržaj. Google je isključivo odgovoran za obradu povezanih podataka. Nije nam poznato koji drugi podaci se obrađuju, niti na to imamo uticaja. Kompanija koja pruža uslugu u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj je Google Ireland Limited, kompanija osnovana i koja posluje u skladu sa zakonima Irske (matični broj: 368047) sa sedištem u Gordon House, Barrov Street, Dablin 4, Irska.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Google-u možete pronaći na: https://policies.google.com/privacy.

11.4. Integracija Spotify-a

Takozvani vidžeti (widgets) iz Spotify-a integrisani su na našu veb-stranicu kako bi vam ponudili tematski relevantne DB podkaste.

Ako takav vidžet aktivirate klikom, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Spotify-om i sadržaj se prenosi direktno sa Spotify-a na vaš pretraživač.

Na taj način prenosite lične podatke (barem svoju IP adresu) u Spotify koji je isključivo odgovoran za pridruženu obradu podataka. Nije nam poznato koji drugi podaci se obrađuju, niti na to imamo uticaja. Kompanija koja pruža uslugu u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj je Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stokholm, Švedska.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na Spotify-u nalaze se na sledećem linku: https://vvv.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

11.5. Šta se dešava sa vezama ka spoljnim sajtovima?

Klikom na link ka spoljnoj veb-stranici, napuštate portal za ponudu radnih mesta. Deutsche Bahn AG stoga nije odgovoran za sadržaj, usluge ili proizvode koji se nude na povezanoj veb-stranici, niti za zaštitu podataka i tehničku bezbednost na istoj stranici.

12. Prava nosioca podataka

Uvek možete na uvid zatražiti Vaše sačuvane lične podatke. Takođe, imate pravo da, u formi dopunske izjave, zahtevate ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, uključujući i dopunu nepotpunih podataka. Pored toga, možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka. Ukoliko po zakonu, npr. zbog obaveze čuvanja, brisanje nije dozvoljeno, Vaši podaci će, umesto da budu obrisani, biti ograničeni za obradu (tj. blokirani) tako da su dostupni samo u svrhu poštovanja obaveznih zakona. Imate pravo da zahtevate da se obrada Vaših podataka ograniči (blokira). Osim toga, možete tražiti da se Vaši lični podaci koje ste nam dostavili i koje, na osnovu saglasnosti ili ugovora, obrađujemo pomoću automatizovanih procedura, proslede Vama ili, ako je primenljivo, trećim stranama koje ste Vi predložili. Prigovor na obradu ličnih podataka možete da uložite iz razloga koji proizilaze iz Vaše konkretne situacije, ako se obrada podataka bazira na našim najvažnijim legitimnim interesima ili je neophodna za obavljanje javnog zadatka. Ukoliko ste za obradu podataka dali saglasnost, istu možete bilo kada da povučete. Eventualne žalbe se dostavljaju nadzornom organu. Nadzorni organ odgovoran za Deutsche Bahn AG je:

Poverenik za zaštitu podataka i slobodu informacija, Berlin, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Imejl: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Za ostvarivanje svojih prava koja imate kao lice čiji se podaci štite, dovoljno je da se, dopisom dostavljenim poštanskom službom ili elektronskom poštom, obratite Odeljenju za zapošljavanje na adresu navedenu u delu B br. 1.

Na ovu kontakt adresu se obratite i u slučaju da želite opoziv svoje saglasnosti za alternativno testiranje za druga odgovarajuća radna mesta u Grupi ili za međunarodnu vidljivost Vašeg profila/Vaše prijave.

Molimo da gorenavedene podatke za kontakt ne koristite za slanje Vaše prijave. Ukoliko imate problema sa onlajn prijavom, kontaktirajte nas putem kontakt forme kojoj možete pristupiti preko stavke „Kontakt“ ponuđene u meniju.

Po pitanju obrade podataka na društvenim mrežama savetujemo Vam da, ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa pravima korisnika ili npr. želite da uložite zahtev za brisanje, naša je preporuka da kontaktirate određenu društvenu mrežu direktno, pošto samo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Xing imaju potpuni pristup Vašim korisničkim podacima. Ako više ne želite ovde opisanu obradu podataka, možete da otkažete vezu vašeg korisničkog naloga sa našom veb-lokacijom koristeći funkciju „Više mi se ne dopada ova stranica“ i/ili „Otkaži pretplatu na ovu stranicu“.

Facebook je preuzeo primarnu odgovornost za obradu ličnih podataka putem svoje usluge Insights. Ova činjenica utiče na obradu podataka preko Insights usluge i na sprovođenje prava nosioca podataka. Stoga, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (DSGVO), direktno kontaktirajte Facebook u vezi sa svim obavezama obrade podataka preko Insights usluge. Sve upite koje dobijemo u vezi da ovde navedenim, prosledićemo kompaniji Facebook.

Deo C – Tehničke informacije

Prilikom Vaše posete ovoj veb-stranici, određeni podaci se moraju prikupljati iz tehničkih razloga. Sledeće informacije se snimaju bez vaše intervencije i čuvaju dok se automatski ne izbrišu nakon 10 dana:

IP adresa računara,

datum i vreme pristupa,

naziv i URL preuzete datoteke

Veb-stranica sa koje se pristupa (URL preporuke),

pretraživač koji se koristi i, ako je primenljivo, operativni sistem računara.

1. Kako se prenose Vaši lični podaci?

Internet serveri našeg provajdera ispunjavaju trenutne bezbednosne standarde. Trudimo se da zaštitimo Vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i brisanja. Vaši lični podaci se prenose na server u skladu sa bezbednosnim standardima TLS metode.

2. Šta su kolačići?

2.1. Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke u kojima se mogu čuvati lični podaci. Kolačići se mogu preneti na stranicu kada se ona pozove i na taj način omogućavaju dodeljivanje korisnika. Kolačići pomažu korisnicima da pojednostave upotrebu veb-lokacija.

Postoje kolačići koji su apsolutno neophodni za tehničke funkcije veb-sajta i kolačići koji nisu apsolutno neophodni za tehničku funkciju veb-sajta. Cilj nam je da Vas informišemo kako da donesete odluku za ili protiv upotrebe kolačića koji nisu apsolutno neophodni za tehničke funkcije veb-stranice. Međutim, potpuno korišćenje veb-stranice ostaje moguće.

2.2. Kako se koriste kolačići?

U ovom delu donosimo informacije o vrsti i obimu upotrebe kolačića na našoj veb-stranici.

Korišćenje portala za ponudu posla i sistema kandidata generalno je moguće bez kolačića koji ne služe tehničkim svrhama. Možete sprečiti praćenje pomoću kolačića u vašem pretraživaču (Do-Not-Track (ne prati), Tracking-Protection-List (liste zaštite od praćenja)) ili zabraniti čuvanje kolačića treće strane. Osim toga, preporučujemo Vam da redovno proveravate sačuvane kolačiće, osim ako nisu izričito željeni.

Napomena: Ako se izbrišu svi kolačići, kolačići postavljeni za ulaganje prigovora (Opt-Out-Cookies) će takođe biti izbrisani; u tom slučaju, ponovo biste morali da uložite već upućene prigovore.

Kolačići, neophodni za korišćenje sajta:

Kolačići sesije se ne mogu deaktivirati jer su potrebni za korišćenje ove veb-stranice.

„PHPSESSID kolačić“ i „ScustomPortal-[...] kolačić“ koristi platforma u protokolima bez statusa, kao kriterijume identifikacije kod prepoznavanja više povezanih zahteva od korisnika i kako bi ih dodelila jednoj te istoj sesiji. Ovi kolačići sadrže dugi alfanumerički identifikator koji se takođe čuva na serveru. Ako se oba ID-a podudaraju, korisniku je dozvoljeno da pošalje zahtev serveru. Sesija i kolačić će biti uništeni kada se stranica zatvori.

3. Upotreba Adobe Analytics (Adobe Analitika)

Adobe Analytics

Adobe Analytics, usluga veb-analize koju pruža Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dablin 24, Irska) („Adobe“); koristi se na ovoj veb-stranici u cilju analize i redovnog poboljšanja korišćenja stranice. Ostvarene statističke rezultate koristimo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je interesantnijom za naše korisnike. Adobe Analytics koristi kolačiće sa rokom trajanja od 24 meseca, koji se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb-stranice.

Sve informacije koje generiše kolačić prenose se na Adobe server u SAD i tamo se čuvaju. S obzirom da je na ovoj veb-lokaciji aktiviran metod anonimizacije Vaše IP adrese, vaša IP adresa će biti prethodno skraćena. Adobe će koristiti ove informacije da za nas izvrši procenu Vašeg korišćenja veb-sajta, da sastavi izveštaje o aktivnostima veb-sajta i da nam pruži druge usluge u vezi sa aktivnošću veb-sajta i korišćenjem interneta. Na ovaj način možemo da vidimo koji se delovi i tekstovi na našem sajtu čitaju i koriste, koliko često i da li dizajn našeg sajta utiče na obim korišćenja. Ostvarene statističke rezultate koristimo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je interesantnijom za naše korisnike. Unosi u polja obrasca koji su napravljeni tokom procesa prijave se ne procenjuju pomoću opcije Adobe Analytics

Adobe nam pruža ove informacije isključivo kao zbirne podatke koji predstavljaju opštu upotrebu veb-lokacije. Na osnovu podataka koje dobijamo od Adobe-a, korisnici ne mogu biti lično identifikovani niti se lični podaci bilo kojeg lica na ovaj način mogu pratiti.

Korišćenje Adobe Analyitics opcije odobreno je na osnovu Člana 6. Stav 1. Tačka 1. slovo f) Zakona o zaštiti ličnih podataka (DSGVO).

Uvek možete uložiti prigovor na izradu gore opisanih profila korišćenja. To možete učiniti na sledeće načine:

1.) 1.) Jedan od načina da uložite prigovor na veb-analizu od strane Adobe Analytics-a je postavljanje kolačića za isključivanje, koji nalaže Adobe-u da ne skladišti i ne koristi Vaše podatke u svrhe veb-analize. Imajte na umu da se, na ovaj način, veb-analiza neće realizovati sve dok pretraživač čuva kolačić za isključivanje. Ukoliko želite da podesite kolačić za isključivanje, kliknite ovde: http://vvv.adobe.com/de/privaci/opt-out.html

2.) Takođe, skladištenje kolačića koji se koriste za profilisanje možete sprečiti podešavanjem softvera svog pretraživača.

Napomena: u slučaju brisanja kolačića na uređaju, Opt-Out kolačić će takođe biti obrisan, tako da ćete ponovo morati da dostavljate svoje prigovore.

Adobe Test & Target

Koristimo softver Test & Target kompanije Adobe. Stoga, radimo na dve različite verzije ove veb-stranice. U tu svrhu, softver takođe nudi modifikovanu verziju (npr. sa drugačijim sadržajem, strukturom i dizajnom) u poređenju sa originalnom verzijom ove veb-stranice. Upoređivanjem upotrebe obe varijante, može se utvrditi koju prezentaciju stranice naši posetioci preferiraju. Za više informacija o Adobe Test & Target funkcijama, posetite: https://business.adobe.com/products/target/adobe-target.html.

Preko ove stranice, Adobe Test & Target neće, ni pod kojim uslovima, čuvati i obrađivati lične podatke, kao što je puna IP adresa. Obrađuju se samo one informacije koje ne dozvoljavaju da se izvode bilo kakvi zaključci o pojedinim licima. Ponašanje pri korišćenju je prikazano kumulativno, pomoću kvantitativnih metoda. Adobe koristi „kolačiće sesije“ i „trajne kolačiće“: prvi se čuvaju u predmemoriji samo tokom Vašeg korišćenja ove veb-stranice. „Trajni kolačići“ se koriste za beleženje informacija o posetiocima koji više puta pristupaju ovoj veb-stranici.

Informacije o zaštiti podataka za Adobe Test & Target: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/target/ov/c_privaci.html

Ovde možete isključiti Adobe Test & Target: https://dbsystelentities.d3.sc.omtrdc.net/optout.html.

4. Korišćenje YouTube-a

Cilj na je da Vam pružimo širok spektar multimedijalnih informacija. Video-snimci sačuvani na YouTube-u su ugrađeni na našu veb-stranicu, na osnovu Omogućavamo vezu samo sa YouTube-om. YouTube je usluga koju pruža Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Takozvani „režim proširene zaštite podataka“ je aktiviran za sve YouTube video-zapise na našoj veb-stranici. YouTube obezbeđuje ovakav režim što znači da YouTube ne čuva nikakve kolačiće sa ličnim podacima na Vašem računaru. Prilikom pozivanja veb-lokacije i ugrađivanja video zapisa, IP adresa se prenosi; ova opcija ne može da se odobri osim ako se ste se prijavili na YouTube ili neku drugu Google uslugu pre pristupanja stranici, ili ako ste trajno prijavljeni.

Kada pustite ugrađeni video klikom na isti, zahvaljujući proširenom režimu zaštite podataka, YouTube čuva samo one kolačiće na Vašem računaru koji ne sadrže nikakve lične podatke. Ovi kolačići se mogu sprečiti odgovarajućim podešavanjima pretraživača i ekstenzijama. YouTube postavlja kolačić sesije koji se briše kada se pretraživač zatvori.

Dodatne informacije o integraciji YouTube video-zapisa: (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de)

Dodatne informacije

Informacije o zaštiti podataka na portalu dobrodošlice na Onboarding platformu (Platforma za uključivanje): https://www.deutschebahn.com/de/datenschutzhinweise_willkommensportal-6880046

Sve podružnice Deutsche Bahn-a AG pripadaju Deutsche Bahn-u.

Zbog jasnoće, izbegava se istovremena upotreba različitih rodnih formulacija. Međutim, svi opisi se odnose na bilo koji pol.